ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำแบบธรรมดาบันเดิ้ล (Normal Time Deposit Bundle) สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิต-ธนาคารซิตี้แบงก์ (Citibank)

  ดอกเบี้ย : 2.000 - 3.000 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธ.ค. 65
  • 724
  จุดเด่น
  เป็นบัญชีเงินฝากประจำสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่ซื้อประกันชีวิตที่ร่วมรายการกับธนาคาร ได้รับดอกเบี้ยสูง พร้อมรับความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันชีวิต

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำแบบธรรมดาบันเดิ้ล (Normal Time Deposit Bundle) สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิต
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  5,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  12 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  12 เดือน ทุกจำนวน 2.000 % - - - -
  ทุกจำนวน 2.500 % - - - -
  ทุกจำนวน 3.000 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  • สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิต และชำระเบี้ยประกันขั้นต่ำ 1,000,000 - 2,499,999 บาทต่อปีกรมธรรม์ รับอัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี
  • สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิต และชำระเบี้ยประกันขั้นต่ำ 2,500,000 - 4,999,999 บาทต่อปีกรมธรรม์ รับอัตราดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี
  • สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิต และชำระเบี้ยประกันขั้นต่ำ 5,000,000 บาทต่อปีกรมธรรม์ รับอัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ลูกค้าต้องซื้อประกันชีวิต และชำระเบี้ยประกันขั้นต่ำ 1,000,000 บาทต่อปีกรมธรรม์ (ระยะเวลาการจ่ายเบี้ยประกันขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์ประกัน) ระหว่างวันที่ 1 - 31 ธ.ค. 65
  2. กรมธรรม์ต้องได้รับการอนุมัติไม่เกินวันที่ 6 ม.ค. 66 (กรมธรรม์ต้องได้รับการอนุมัติก่อนเปิดบัญชีเงินฝาก)
  3. ลูกค้าต้องเปิดบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลา 12 เดือน ประเภทจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 65 - 16 ม.ค. 66 ยอดเงินฝากขั้นต่ำ 5,000 บาท ทั้งนี้ไม่เกินค่าเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระปีแรก 
  4. เปิดบัญชีเงินฝากได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น จำกัด 1 บัญชีต่อ 1 กรมธรรม์ 
  5. บัญชีเงินฝากต้องเปิดในนามของผู้เอาประกัน หรือผู้ชำระเบี้ยประกันเท่านั้น 
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  กรณีลูกค้ายกเลิกกรมธรรม์ ก่อนบัญชีเงินฝากประจำครบกำหนดระยะเวลาฝาก ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากประจำในอัตราดอกเบี้ยปกติที่ประกาศ ณ ขณะนั้น
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 65 ถึง 31 ธ.ค. 65
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1588
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  1 ธ.ค. 65
  แนะนำเงินฝากประจำ