บัญชี :
ใบรับฝากพิเศษ 30 เดือน เครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ
ใบรับฝากพิเศษ 30 เดือน เครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ
ดอกเบี้ย : 3.300 %
Product Highlight
ใบรับฝากเงินพิเศษ 30 เดือน แบบกำหนดระยะเวลา เริ่มฝากตั้งแต่ 400,000 บาท พร้อมรับดอกเบี้ยสูงพิเศษ

รายละเอียดบัญชี บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ จำกัด ใบรับฝากพิเศษ 30 เดือน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ จำกัด
ชื่อบัญชี
:
ใบรับฝากพิเศษ 30 เดือน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
400,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
30 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
30 เดือน ตั้งแต่ 400,000 ถึง 2,000,000 3.300 % 3.300 % - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
  • ใบรับฝากเงินต่อ 1 ฉบับ ที่มีจำนวนตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป เลือกรับดอกเบี้ยทุกเดือนหรือเมื่อครบกำหนดได้
  • ใบรับฝากเงินที่ถอนภายหลังจากวันครบกำหนด บริษัทฯ จะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อปีตั้งแต่วันที่ครบกำหนด และใบรับฝากเงินที่ครบกำหนดแล้วเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป บริษัทฯ หักค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีเดือนละ 100 บาทต่อฉบับ
  • ใบรับฝากเงินห้ามถอนก่อนครบกำหนด
  • เงื่อนไขการฝากเงินโดยใช้ใบรับฝากเงินให้เป็นไปตามระเบียบที่บริษัทฯ และสถาบันคุ้มครองเงินฝากกำหนด
  • ใบรับฝากเงินนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายเมื่อครบกำหนด หรือเลือกรับดอกเบี้ยทุกเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ห้ามถอนก่อนครบกำหนด
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2642-3391-8
Email. info@lpcredit.co.th
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ