บัญชี :
บัญชีฝากประจำ(สมุดคู่ฝาก/ใบรับเงินฝากประจำ)-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
บัญชีฝากประจำ(สมุดคู่ฝาก/ใบรับเงินฝากประจำ)-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
ดอกเบี้ย : 0.750 - 1.600 %
Product Highlight

เงินฝากประจำสร้างหลักประกันที่มั่นคงในอนาคต สามารถเลือกระยะเวลาในการฝากได้ พร้อมรับผลตอบแทนสูง และสามารถใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อหรือค้ำประกันได้

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ บัญชีฝากประจำ(สมุดคู่ฝาก/ใบรับเงินฝากประจำ)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีฝากประจำ(สมุดคู่ฝาก/ใบรับเงินฝากประจำ)
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
7 วัน - 36 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
7 วัน ตั้งแต่ 100,000,000 0.750 % 0.650 % 0.650 % 0.650 % 0.650 %
14 วัน ตั้งแต่ 100,000,000 0.750 % 0.650 % 0.650 % 0.650 % 0.650 %
1 เดือน ตั้งแต่ 1,000,000 0.800 % 0.800 % 0.800 % 0.800 % 0.800 %
2 เดือน ตั้งแต่ 1,000,000 0.900 % 0.900 % 0.900 % 0.900 % 0.900 %
3 เดือน ทุกจำนวน 1.200 % 1.000 % 1.100 % 1.100 % 1.100 %
4 เดือน ทุกจำนวน 1.200 % 1.000 % 1.100 % 1.100 % 1.100 %
5 เดือน ทุกจำนวน 1.200 % 1.000 % 1.100 % 1.100 % 1.100 %
6 เดือน ทุกจำนวน 1.300 % 1.150 % 1.250 % 1.250 % 1.250 %
7 เดือน ทุกจำนวน 1.300 % 1.150 % 1.250 % 1.250 % 1.250 %
8 เดือน ทุกจำนวน 1.300 % 1.150 % 1.250 % 1.250 % 1.250 %
9 เดือน ทุกจำนวน 1.400 % 1.150 % 1.250 % 1.250 % 1.250 %
10 เดือน ทุกจำนวน 1.400 % 1.150 % 1.250 % 1.250 % 1.250 %
11 เดือน ทุกจำนวน 1.400 % 1.150 % 1.250 % 1.250 % 1.250 %
12 เดือน ทุกจำนวน 1.400 % 1.200 % 1.350 % 1.350 % 1.350 %
15 เดือน ทุกจำนวน 1.400 % 1.200 % 1.350 % 1.350 % 1.350 %
18 เดือน ทุกจำนวน 1.450 % 1.250 % 1.350 % 1.350 % 1.350 %
24 เดือน ทุกจำนวน 1.550 % 1.350 % 1.450 % 1.450 % 1.450 %
36 เดือน ทุกจำนวน 1.600 % 1.400 % 1.500 % 1.500 % 1.500 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. เงินฝากประจำประเภท เผื่อเรียก และเงินฝากประจำประเภท 7 วัน,14 วัน,1 เดือน,2 เดือนรับเฉพาะใบรับเงินฝากประจำเท่านั้น
  2. เงินฝากประจำแบบสมุดคู่ฝาก ฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท ,เงินฝากประจำแบบใบรับเงินฝากประจำ ฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท
  3. สำหรับลูกค้า บุคคลธรรมดา และนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ที่ฝากเงินฝากประจำประเภท สมุดคู่ฝาก/ใบรับเงินฝากประจำ แต่ละรายการฝากจำนวน 5 แสนบาท ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป สามารถรับดอกเบี้ยได้ทุก 3 เดือน และเงินฝากประจำที่มีระยะเวลาฝากตั้งแต่ 11 - 36 เดือน สามารถรับดอกเบี้ยรายงวด 1 เดือน ทั้งนี้หากวันครบกำหนดจ่ายดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดราชการจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป
  4. สำหรับลูกค้า บุคคลธรรมดา และนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ที่ฝากเงินฝากประจำประเภท สมุดคู่ฝาก/ใบรับเงินฝากประจำ ระยะเวลาฝาก 18 เดือน ทุกวงเงินฝาก สามารถรับดอกเบี้ยรายงวด 1 เดือนได้ ทั้งนี้หากวันครบกำหนดจ่ายดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดราชการจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
  1. หากระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  2. หากระยะเวลาที่ฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากออมทรัพย์ที่จ่ายให้กับลูกค้าบุคคลธรรมดา ณ วันฝาก
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2359 0000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
26 ก.พ. 63

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ