บัญชี :
เงินฝากประจำพิเศษ 4 เดือน ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
เงินฝากประจำพิเศษ 4 เดือน ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
ดอกเบี้ย : 1.750 - 1.850 %
Product Highlight

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 4 เดือน เป็นบัญชีเงินฝากระยะสั้น ที่เปิดได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทุกประเภท ขั้นต่ำเพียง 50,000 บาท ตั้งแต่ 12 มี.ค. 58 เป็นต้นไป

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ไทยพาณิชย์ เงินฝากประจำพิเศษ 4 เดือน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี
:
เงินฝากประจำพิเศษ 4 เดือน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
50,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
4 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
4 เดือน ตั้งแต่ 50,000 ถึง 49,999,999 1.750 % 1.750 % 1.750 % 1.750 % 1.750 %
ตั้งแต่ 50,000,000 1.850 % 1.850 % 1.850 % 1.850 % 1.850 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:

ลูกค้าทุกประเภท:

  • จำนวนเงินตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1.75% ต่อปี
  • จำนวนเงินตั้งแต่ 50,000,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1.85% ต่อปี


เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. รับฝากตั้งแต่วันที่ 12 มี.ค. 58 เป็นต้นไป
  2. รับฝากรายการแรก (เปิดบัญชี) ตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป ฝากครั้งต่อไปครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
  3. เมื่อเงินฝากรายการใดครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ให้ถือว่าการฝากเงินฝากประจำพิเศษ 4 เดือน สำหรับรายการนั้นสิ้นสุดลง หากผู้ฝากไม่ได้ปิดบัญชีเงินฝากหรือถอนเงินฝาก และยังมีเงินคงเหลือในบัญชี จะถือว่าผู้ฝากฝากต่อในไปในบัญชีประเภท 3 เดือน และจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน 
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายเมื่อครบกำหนดการฝาก
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
  1. ถ้าฝากไม่ถึง 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี้ย
  2. ถ้าฝากตั้งแต่ 3 เดือน แต่ไม่ถึง 4 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่ธนาคารประกาศ ณ วันที่ฝากและหักภาษี ณ ที่จ่าย
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 12 มี.ค. 58
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-777-7777
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ