บัญชี :
เงินฝากประจำพิเศษ 18 เดือน จัดเต็ม 4.00% แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
เงินฝากประจำพิเศษ 18 เดือน จัดเต็ม 4.00% แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
ดอกเบี้ย : 4.000 %
Product Highlight
เป็นบัญชีเงินฝากประจำพิเศษที่ให้ดอกเบี้ยสูงและรับดอกเบี้ยเป็นรายเดือน สำหรับลูกค้าใหม่ ที่เปิดบัญชีที่สาขาพาร์คเลน(เอกมัย) และสาขาตลาดน้อยเท่านั้น

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เงินฝากประจำพิเศษ 18 เดือน จัดเต็ม 4.00%

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ชื่อบัญชี
:
เงินฝากประจำพิเศษ 18 เดือน จัดเต็ม 4.00%
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
100,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
18 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
18 เดือน ตั้งแต่ 100,000 4.000 % 4.000 % 4.000 % 4.000 % 4.000 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. เป็นบัญชีเฉพาะลูกค้าใหม่ทุกประเภท (New CIF) ที่เปิดบัญชีที่สาขาพาร์คเลน(เอกมัย)และสาขาตลาดน้อยเท่านั้น
  2. กำหนดวงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1 แสนบาทขึ้นไป และจ่ายดอกเบี้ยรายเดือนโดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันอัตโนมัติ
  3. ระยะเวลาโครงการสำหรับสาขาพาร์คเลน (เอกมัย) ตั้งแต่ วันที่ 23 ก.ค.55 - 31 ส.ค.55 หรือยอดเงินฝากครบ 200 ล้านบาท
  4. ระยะเวลาโครงการสำหรับสาขาตลาดน้อย ตั้งแต่ วันที่ 31 ก.ค.55 - 31 ส.ค.55 หรือยอดเงินฝากครบ 200 ล้านบาท
  5. ธนาคารจะมีการหักภาษีจากรายได้ดอกเบี้ย ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กรมสรรพากรกำหนด
  6. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากธนาคารจะดำเนินการโอนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยงวดสุดท้ายเข้าบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันอัตโนมัติ
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

สำหรับกรณีถอน/ปิดบัญชีก่อนกำหนด

  1. สำหรับระยะเวลาการฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  2. สำหรับระยะเวลาการฝาก 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ขั้นต่ำสุด ณ วันที่ฝาก
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 23 ก.ค. 55 ถึง 31 ส.ค. 55
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2359 0000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ