บัญชี :
บัญชีใบรับเงินฝากเผื่อเรียก (FDR)-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
บัญชีใบรับเงินฝากเผื่อเรียก (FDR)-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
ดอกเบี้ย : 0.850 %
Product Highlight
สามารถฝากเงินได้ตามความต้องการ โดยธนาคารจะออกใบรับเงินฝากประจำให้แก่ผู้ฝาก ตามยอดเงินฝากแต่ละยอด

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ บัญชีใบรับเงินฝากเผื่อเรียก (FDR)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีใบรับเงินฝากเผื่อเรียก (FDR)
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
-
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ฝากแบบเผื่อเรียก
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
n/a ตั้งแต่ 10,000,000 0.850 % 0.850 % 0.850 % 0.850 % 0.850 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. ใบรับเงินฝากประจำประเภทเผื่อเรียก ฝากขั้นต่ำ 10 ล้านบาท
  2. ยอดเงินฝากขั้นต่ำ 10 ล้านบาท สามารถนับรวมยอดในใบรับเงินฝากประจำหรือสมุดคู่ฝากของบุคคลนั้นได้
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2359 0000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
4 ก.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ