บัญชี :
บัญชีใบรับเงินฝากประจำ(FDR) แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
บัญชีใบรับเงินฝากประจำ(FDR) แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
ดอกเบี้ย : 2.750 %
Product Highlight
สามารถเลือกระยะเวลาฝากได้ตามต้องการ โดยธนาคารจะออกเป็นใบรับเงินฝากประจำให้กับผู้ฝากและจ่ายคืนเมื่อครบกำหนดระยะเวลา

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ บัญชีใบรับเงินฝากประจำ(FDR)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีใบรับเงินฝากประจำ(FDR)
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
7 วัน - 2 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
7 วัน ตั้งแต่ 10,000,000 2.750 % 2.750 % 2.750 % 2.750 % 2.750 %
14 วัน ตั้งแต่ 10,000,000 2.750 % 2.750 % 2.750 % 2.750 % 2.750 %
1 เดือน ตั้งแต่ 10,000,000 2.750 % 2.750 % 2.750 % 2.750 % 2.750 %
2 เดือน ตั้งแต่ 10,000,000 2.750 % 2.750 % 2.750 % 2.750 % 2.750 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
n/a
การจ่ายดอกเบี้ย
:

จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด

สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

ถอนได้ แต่ไม่ได้รับดอกเบี้ย

ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2359 0000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ