บัญชี :
บัญชีเงินรับฝากประจำ New Branch Only ธนาคารอิสลาม (IBANK)
บัญชีเงินรับฝากประจำ New Branch Only ธนาคารอิสลาม (IBANK)
ดอกเบี้ย : 3.050 - 3.650 %
Product Highlight
บัญชีเงินรับฝากประจำ New Branch Only เป็นเงินรับฝากประจำ ตามหลักวะกาละฮ์ แบบมีระยะเวลาการฝาก 3, 6, 9 และ 12 เดือน จ่ายผลตอบแทนเมื่อครบกำหนดระยะเวลาของการฝากตามประกาศธนาคาร

รายละเอียดบัญชี ธนาคารอิสลาม บัญชีเงินรับฝากประจำ New Branch Only

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคารอิสลาม
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินรับฝากประจำ New Branch Only
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
5,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
3, 6, 9 และ 12 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
3 เดือน ตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000,000 3.050 % - - - -
6 เดือน ตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000,000 3.350 % - - - -
9 เดือน ตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000,000 3.500 % - - - -
12 เดือน ตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000,000 3.650 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
 • กรณีที่ผลประกอบการเป็นไปตามประกาศธนาคาร ธนาคารจ่ายผลตอบแทนในอัตราตามประกาศธนาคาร
 • กรณีที่ผลประกอบการได้มากกว่าประกาศธนาคารผลประกอบการส่วนเกินให้ถือเป็นผลตอบแทนของธนาคาร
 • กรณีที่ผลประกอบการได้น้อยกว่าประกาศธนาคาร ธนาคารจะจ่ายตามจริง แต่อาจจะให้ฮิบะห์*เพิ่มเพื่อจ่ายในอัตราประกาศธนาคาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของธนาคาร
*ฮิบะห์ (Hibah หรือ Gift) คือ ของขวัญ ของกำนัล ของชำร่วย หรือสินน้ำใจที่ฝ่ายหนึ่งประสงค์จะมอบให้อีกฝ่ายหนึ่ง
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:

เงื่อนไขการฝากเงิน

 • เปิดบัญชี/ฝากเพิ่มขั้นต่ำ 5,000 บาท/ครั้ง รับฝากโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง ทั้งนี้จำกัดวงเงินสูงสุดต่อบัญชี ต่อราย ไม่เกิน 20 ล้านบาท (รับฝากเฉพาะวงเงินใหม่เท่านั้น)
 • ผู้ฝากจะได้รับสมุดคู่ฝากเป็นหลักฐานในการฝากเงิน
 • ผู้ฝากสามารถฝากเพิ่มได้ที่ทุกสาขาของธนาคาร
 • ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีเป็นบัญชีร่วมได้ และสำหรับผู้มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ให้ผู้ปกครองเปิดบัญชีแทนได้
การจ่ายดอกเบี้ย
:

เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน

 • เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากของแต่ละวงเงิน ธนาคารจะดำเนินการตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

     - โอนจ่ายผลตอบแทนตามประกาศธนาคารเข้าบัญชีออมทรัพย์ (ทุกประเภท) หรือบัญชีเดินสะพัดของลูกค้า (ลูกค้าต้องมี/เปิดบัญชีดังกล่าวควบคู่เพื่อรับโอนผลตอบแทน)

     - โอนจ่ายผลตอบแทนตามประกาศธนาคารเข้าบัญชีเงินรับฝากประจำ "New Branch Only" (แบบทบต้น)

สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

เงื่อนไขการถอนเงิน

 • ผู้ฝากสามารถถอนเงินรับฝาก (ได้รับผลตอบแทน) เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากเท่านั้น
 • ผู้ฝากไม่สามารถถอนเงินฝากเพียงบางส่วนได้ หากมีความประสงค์จะถอน ผู้ฝากต้องทำการถอนทั้งจำนวน และ/หรือถอนปิดบัญชีเท่านั้น และธนาคารจะไม่คำนวณจ่ายผลตอบแทนสำหรับเงินฝากจำนวนนั้นๆ ให้
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 26 ก.พ. 57 ถึง 10 เม.ย. 57
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1302, 02-650-6999
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ