บัญชี :
บัญชีเงินฝาก ธอส. อิ่มบุญ (เงินฝากประจำ 5 เดือนแบบขั้นบันได) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
บัญชีเงินฝาก ธอส. อิ่มบุญ (เงินฝากประจำ 5 เดือนแบบขั้นบันได) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
ดอกเบี้ย : 1.900 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากประจำระยะสั้นๆ 5 เดือน ได้รับดอกเบี้ยสูงถึง 2.90% ต่อปี พร้อมร่วมอิ่มบุญกับ ธอส. สมทบทุนบริจาค 0.2% ของยอดเงินที่ฝากทั้งโครงการเพื่อนำไปบริจาคศิริราชมูลนิธิเพื่อสมทบทุนสร้าง "อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา" โรงพยาบาลศิริราช

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ บัญชีเงินฝาก ธอส. อิ่มบุญ (เงินฝากประจำ 5 เดือนแบบขั้นบันได)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝาก ธอส. อิ่มบุญ (เงินฝากประจำ 5 เดือนแบบขั้นบันได)
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
5 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
5 เดือน ตั้งแต่ 10,000 1.900 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:

อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได ดังนี้

  • เดือนที่ 1 - 4 อัตราดอกเบี้ย = 1.65% ต่อปี
  • เดือนที่ 5 อัตราดอกเบี้ย = 2.90% ต่อปี
(อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยเท่ากับ 1.90% ต่อปี)
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  2. ระยะเวลาการรับเปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย. - 27 พ.ย. 2558
  3. เปิดบัญชีครั้งแรกและจำนวนเงินรับฝากครั้งต่อไปขั้นต่ำรายการละ 10,000 บาท
  4. เงื่อนไขเป็นไปตามระเบียบของธนาคาร และธนาคารสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร
การจ่ายดอกเบี้ย
:
ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
  • การถอนเงินฝาก ผู้ฝากต้องถอนเต็มวงเงินของการฝากแต่ละครั้ง
  • กรณีลูกค้าปิดบัญชีก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝากเงิน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากจริง ให้ลูกค้าเป็นรายวัน 
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 15 ก.ย. 58 ถึง 27 พ.ย. 58
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2645-9000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ