บัญชี :
บัญชีเงินฝากปลอดภาษี แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
บัญชีเงินฝากปลอดภาษี แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
ดอกเบี้ย : 2.300 %
Product Highlight
เป็นการออมอย่างมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินระยะยาว ทำให้สามารถจัดสรรเงินออมได้อย่างสม่ำเสมอ และได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ บัญชีเงินฝากปลอดภาษี

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากปลอดภาษี
ลักษณะบัญชี
:
ต้องฝากทุกเดือน (24 เดือน)
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
24 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
24 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 25,000 2.300 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับจะเท่ากับ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือนวงเงินขั้นต่ำสุด (1.8% ข้อมูล ณ.วันที่ 18 พ.ย.59)บวก 0.50%
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. ต้องฝากเงินเป็นจำนวนเท่าๆกันทุกเดือน 
  2. ขาดฝากได้ไม่เกิน 2 เดือน
  3. เงินฝากรวมกันตลอดระยะเวลาไม่เกิน 600,000 บาท
  4. กรณีลูกค้าปิดบัญชีก่อนครบกำหนด 6 เดือน ทางธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนเงิน 100 บาท
  5. กรณีปิดบัญชีก่อนครบกำหนดโดยมีระยะเวลาการฝากไม่ถึง 3 เดือน จะไม่ได้รับดอกเบี้ย
  6. กรณีปิดบัญชีก่อนครบกำหนดโดยมีระยะเวลาฝากมากกว่า 3 เดือนหรือขาดฝากเกิน 2 เดือนจากระยะเวลาที่กำหนดจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราออมทรัพย์และเสียภาษี
การจ่ายดอกเบี้ย
:

จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด

สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ไม่สามารถถอนก่อนกำหนดได้ ยกเว้นกรณีถอนเพื่อปิดบัญชี
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2359 0000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ