บัญชี :
บัญชีเงินฝากปลอดภาษี-ทิสโก้ (TISCO)
บัญชีเงินฝากปลอดภาษี-ทิสโก้ (TISCO)
ดอกเบี้ย : 2.250 - 2.500 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากปลอดภาษีสำหรับบุคคลธรรมดา สร้างวินัยการออมด้วยการฝากทุกเดือน ให้ดอกเบี้ยสูง เพียงฝากต่อเนื่องตามระยะเวลา 24 เดือน หรือ 36 เดือน

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ทิสโก้ บัญชีเงินฝากปลอดภาษี

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ทิสโก้
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากปลอดภาษี
ลักษณะบัญชี
:
ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
2,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
24 เดือน หรือ 36 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
24 เดือน ตั้งแต่ 5,000 ถึง 25,000 2.250 % - - - -
36 เดือน ตั้งแต่ 2,000 ถึง 16,500 2.500 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
  1. ระยะเวลาฝาก 24 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี
  2. ระยะเวลาฝาก 36 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. ผู้เปิดบัญชี ต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  2. ระยะเวลาการฝาก 24 เดือน และ 36 เดือน
  3. ฝากเงินเป็นจำนวนเท่าๆ กัน ต่อเนื่องทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง และขาดการฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
  4. กรณีผิดเงื่อนไขจะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยผิดเงื่อนไขเท่ากับร้อยละ 0.50 ต่อปี และไม่ได้รับการยกเว้นภาษี
  5. ระยะเวลาฝาก 24 เดือน ฝากต่อเดือน 5,000 -  25,000 บาท (เท่ากันทุกเดือน)
  6. ระยะเวลาฝาก 36 เดือน ฝากต่อเดือน 2,000 - 16,500 บาท (เท่ากันทุกเดือน)
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
การถอนก่อนกำหนดที่ธนาคารระบุไว้ ถือว่าผิดเงื่อนไข และจะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยผิดเงื่อนไข ร้อยละ 0.50 ต่อปี และไม่ได้รับการยกเว้นภาษี
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2633 6000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
3 ก.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ