บัญชี :
บัญชีเงินฝากปลอดภาษี ทวีค่า-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
บัญชีเงินฝากปลอดภาษี ทวีค่า-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
ดอกเบี้ย : 3.000 %
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝากปลอดภาษี ทวีค่าเป็นการออมอย่างมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินระยะยาว ทำให้สามารถจัดสรรเงินออมได้อย่างสม่ำเสมอ
 • ดอกเบี้ยสูง และได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ บัญชีเงินฝากปลอดภาษี ทวีค่า

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากปลอดภาษี ทวีค่า
ลักษณะบัญชี
:
ต้องฝากทุกเดือน (36 เดือน)
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
36 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
36 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 16,500 3.000 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับจะเท่ากับ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือนวงเงินขั้นต่ำสุด บวก 1.25%
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เป็นบัญชีสำหรับบุคคลธรรมดาเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 16,500 บาท 
 2. ต้องฝากเงินเป็นรายเดือนจำนวนเท่าๆกันทุกเดือน รวมระยะเวลา 36 เดือน (36 งวด)
 3. ขาดฝากได้ไม่เกิน 2 เดือน
 4. เงินฝากรวมกันตลอดระยะเวลาไม่เกิน 600,000 บาท
 5. กรณีลูกค้าปิดบัญชีก่อนครบกำหนด 6 เดือน ทางธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนเงิน 100 บาท
 6. กรณีปิดบัญชีก่อนครบกำหนดโดยมีระยะเวลาฝากมากกว่า 3 เดือนหรือขาดฝากเกิน 2 เดือนจากระยะเวลาที่กำหนดจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราออมทรัพย์และเสียภาษีตามประกาศกรมสรรพากร
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

ไม่สามารถถอนก่อนกำหนดได้ ยกเว้นกรณีถอนเพื่อปิดบัญชี โดย

 1. กรณีปิดบัญชีก่อนครบกำหนดโดยมีระยะเวลาการฝากไม่ถึง 3 เดือน จะไม่ได้รับดอกเบี้ย
 2. กรณีปิดบัญชีก่อนครบกำหนดโดยมีระยะเวลาฝากมากกว่า 3 เดือน จากระยะเวลาที่กำหนดจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราออมทรัพย์และเสียภาษีตาม ประกาศกรมสรรพากร
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2359 0000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
4 ก.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ