บัญชี :
บัญชีเงินฝากปลอดภาษีพิเศษ 24 เดือน ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)
บัญชีเงินฝากปลอดภาษีพิเศษ 24 เดือน ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)
ดอกเบี้ย : 3.500 %
Product Highlight
เงินฝากปลอดภาษีพิเศษรายเดือน 24 เดือน ตั้งแต่ 2,000 - 25,000 บาท รับดอกเบี้ยสูงถึง 3.60% ต่อปี พร้อมรับดอกเบี้ยเมื่อฝากครบกำหนด รับเปิดบัญชีตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ไทยเครดิต บัญชีเงินฝากปลอดภาษีพิเศษ 24 เดือน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ไทยเครดิต
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากปลอดภาษีพิเศษ 24 เดือน
ลักษณะบัญชี
:
ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
2,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
24 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
24 เดือน ตั้งแต่ 2,000 ถึง 25,000 3.500 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
 • อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก/อัตราค่าธรรมเนียมและบริการอื่นๆ เป็นไปตามประกาศและระเบียบที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และหรือ เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เอกสารการเปิดบัญชีต่างๆ และหรือ เงื่อนไขโดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
รายละเอียดดอกเบี้ย
:

ฝากรายเดือนๆ ละเท่าๆ กัน ด้วยจำนวนเท่ากันกับการเปิดบัญชีครั้งแรก และยอดเงินฝากรวมเมื่อถึงกำหนดต้องไม่เกิน 600,000 บาท

 

อัตราดอกเบี้ยตามประกาศ ณ วันที่ 26 ก.พ. 58 ซึ่งบังคับใช้อยู่

เงื่อนไขสำคัญ
:
 • สามารถเปิดบัญชีปลอดภาษีได้เพียง 1 บัญชี ต่อ 1 ท่าน (ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร)
 • จำนวนเปิดบัญชีขั้นต่ำ 2,000 - 25,000 บาทต่อบัญชีต่อราย
 • ฝากรายเดือนๆ ละเท่าๆ กัน ด้วยจำนวนเท่ากันกับการเปิดบัญชีครั้งแรก และยอดเงินฝากรวมเมื่อถึงกำหนดต้องไม่เกิน 600,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดระยะเวลาฝากและธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
 • ธนาคารให้ฝากล่าช้าได้ไม่เกิน 2 ครั้ง และต้องนำฝากจนครบตามที่ธนาคารกำหนด จึงจะได้ดอกเบี้ยเงินฝากปลอดภาษี และได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ในกรณีที่ฝากล่าช้าเกินกว่า 2 ครั้ง แต่ทำการฝากต่อจนครบกำหนด จะได้รับดอกเบี้ยเงินฝาก ปลอดภาษี แต่ไม่ได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
 • การปิดบัญชีที่มีระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ปกติ
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนก่อนกำหนดไม่ได้
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 1 ม.ค. 58
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-697-5454
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ