บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำ TMB ถอนอิสระ ธนาคารทหารไทย (TMB)
บัญชีเงินฝากประจำ TMB ถอนอิสระ ธนาคารทหารไทย (TMB)
ดอกเบี้ย : 2.375 %
Product Highlight

บัญชีเงินฝากประจำ ทีเอ็มบี ถอนอิสระ เป็นบัญชีเงินฝากประเภท 24 เดือนที่เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการเก็บเงินก้อนโต แต่ยังได้รับความคล่องตัวสูง เพราะสามารถถอนเงินต้นบางส่วนก่อนได้ เมื่อจำเป็นต้องใช้เงิน และยอดเงินส่วนที่ถอนก่อนกำหนด ยังได้รับดอกเบี้ยตั้งครึ่งหนึ่ง

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ทหารไทย บัญชีเงินฝากประจำ TMB ถอนอิสระ

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ทหารไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำ TMB ถอนอิสระ
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
24 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
24 เดือน ทุกจำนวน 2.375 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. เงินฝากประจำ ประเภท 24 เดือน
  2. ลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย รวมถึงลูกค้าบุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นชาวต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ หรือได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศ
  3. เปิดบัญชีครั้งแรก 500,000 บาทขึ้นไป และรายการฝากเพิ่มแต่ละครั้ง ขั้นต่ำ 100,000 บาทขึ้นไป
  4. ลูกค้าฝากเงินได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยค่าธรรมเนียมการฝากเงินต่างสาขาให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
  5. การถอนเงินได้เฉพาะสาขาที่เป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากเท่านั้น และต้องแสดงสมุดคู่ฝากทุกครั้ง
  6. ลูกค้าสามารถถอนเงินต้นเพียงบางส่วนได้
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
กรณีที่ลูกค้าต้องการถอนเงินก่อนครบกำหนดการฝาก ในส่วนของยอดเงินที่ถอน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราครึ่งหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ทีเอ็มบี ถอนอิสระ ณ วันที่ฝากเงิน
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1558
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ