บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำ Online Deposit-ไอซีบีซี ไทย (ICBC Thai)
บัญชีเงินฝากประจำ Online Deposit-ไอซีบีซี ไทย (ICBC Thai)
ดอกเบี้ย : 1.350 - 1.600 %
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝากประจำ Online Deposit เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • สามารถเปิดบัญชีหรือฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากประจำ Online Deposit ได้ ผ่านบริการไอซีบีซีอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง หรือบริการโมบายแบงก์กิ้ง (ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
 • จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด

รายละเอียดบัญชี ไอซีบีซี (ไทย) บัญชีเงินฝากประจำ Online Deposit

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ไอซีบีซี (ไทย)
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำ Online Deposit
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
3, 6, 12, 18, 24, 36 และ 48 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
3 เดือน ทุกจำนวน 1.350 % - - - -
6 เดือน ทุกจำนวน 1.450 % - - - -
12 เดือน ทุกจำนวน 1.500 % - - - -
18 เดือน ทุกจำนวน 1.500 % - - - -
24 เดือน ทุกจำนวน 1.550 % - - - -
36 เดือน ทุกจำนวน 1.600 % - - - -
48 เดือน ทุกจำนวน 1.600 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 2. ไม่รับฝากบัญชีประเภท "เพื่อ" "โดย" บัญชีคณะบุคคล และบัญชีร่วมทุกชนิด (บัญชี "และ" "หรือ")
 3. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
 4. ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีหรือฝากเงินเข้าบัญชีฝากประจำ  Online Deposit ได้ ผ่านบริการไอซีบีซีอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง หรือบริการโมบายแบงก์กิ้ง (ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
 5. ลูกค้าจะต้องมีบัญชีเงินฝากอื่นของธนาคารมาใช้รองรับการฝากเงินและถอนเงิน โดยการโอนเงินระหว่างสองบัญชี ซึ่งจะต้องเป็นบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่ลูกค้าได้ลงทะเบียนเพื่อใช้งานทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้เท่านั้น
 6. ไม่กำหนดจำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 
 7. กรณีธนาคารยินยอมให้ถอนเงินก่อนวันครบกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามจำนวนวันที่ฝากไว้จริงในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี 
 8. ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่า เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากเงิน จะให้ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีหลักที่ได้ผูกไว้ หรือต่ออายุการฝากเป็นประเภทเงินฝากประจำ ตามระยะเวลาการฝากที่ลูกค้าเลือก โดยได้รับดอกเบี้ยตามประกาศธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ต่ออายุเงินฝากนั้น 
 9. ไม่สามารถทำการปิดบัญชีได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ลูกค้าต้องทำการติดต่อธนาคารเพื่อทำการปิดบัญชีเท่านั้น
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
 • การถอนเงินต้องถอนทั้งจำนวน ห้ามทำรายการถอนเพียงบางส่วน 
 • กรณีธนาคารยินยอมให้ถอนเงินก่อนวันครบกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามจำนวนวันที่ฝากไว้จริงในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี 
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-629-5588
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
17 ก.พ. 63

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ