บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำ KTB Zero Tax MAX-ธนาคารกรุงไทย (KTB)
บัญชีเงินฝากประจำ KTB Zero Tax MAX-ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ดอกเบี้ย : 2.250 - 2.500 %
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝากประจำ KTB Zero Tax MAX รับเต็มๆ ไม่เสียภาษี
 • สามารถเลือกระยะเวลาฝากได้ 24 เดือน, 36 เดือน และ 48 เดือน ฝากจำนวนเท่าๆ กัน ทุกเดือน
 • ขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท พร้อมรับดอกเบี้ยสูง

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร กรุงไทย บัญชีเงินฝากประจำ KTB Zero Tax MAX

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร กรุงไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำ KTB Zero Tax MAX
ลักษณะบัญชี
:
ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
24, 36 และ 48 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
24 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 25,000 2.250 % - - - -
36 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 16,500 2.500 % - - - -
48 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 12,500 2.500 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
 • สำหรับผู้ที่เปิดบัญชีใหม่ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
 • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำระยะเวลาฝาก 24 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา วงเงินต่ำสุด อยู่ที่ 1.45% ต่อปี (ตามประกาศธนาคารฉบับล่าสุด ลว.29 ธ.ค.2561)
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. ระยะเวลาฝากแบ่งเป็น 24 เดือน, 36 เดือน และ 48 เดือน
 2. จำนวนเงินเปิดบัญชี
  - ระยะเวลาฝาก 24 เดือน จำนวนเงินเปิดบัญชี 1,000 - 25,000 บาท
  - ระยะเวลาฝาก 36 เดือน จำนวนเงินเปิดบัญชี 1,000 - 16,500 บาท
  - ระยะเวลาฝาก 48 เดือน จำนวนเงินเปิดบัญชี 1,000 - 12,500 บาท
 3. ฝากติดต่อกันทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง ตามจำนวนเงินที่ตกลงไว้กับธนาคาร
 4. ในระหว่างระยะเวลาฝาก จะขาดการฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
 5. อัตราดอกเบี้ยเป็นแบบอัตราลอยตัว โดยอิงกับเงินฝากประจำ ระยะเวลาฝาก 24 เดือน บุคคลธรรมดา วงเงินต่ำสุด บวกเพิ่มในอัตราดังนี้
  - ระยะเวลาฝาก 24 เดือน บวกเพิ่ม 0.80% ต่อปี
  - ระยะเวลาฝาก 36 เดือน บวกเพิ่ม 1.05% ต่อปี
  - ระยะเวลาฝาก 48 เดือน บวกเพิ่ม 1.05% ต่อปี
 6. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก โดยธนาคารจะโอนดอกเบี้ยไปยังบัญชีคู่โอน (บัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน) ตามที่ผู้ฝากแจ้งไว้กับธนาคาร
 7. เมื่อครบกำหนดฝาก ธนาคารจะโอนเงินต้นไปยังบัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามที่ผู้ฝากแจ้งไว้กับธนาคาร
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
 1. เงินฝากที่ฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
 2. เงินฝากที่ฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป หากถอนก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝาก หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการฝากเงิน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร และหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 16 ต.ค. 60
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2111-1111
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
2 ก.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ