บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำ Happy Pack 14 คู่ 6 ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)
บัญชีเงินฝากประจำ Happy Pack 14 คู่ 6 ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)
ดอกเบี้ย : 3.400 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากประจำแบบพิเศษสำหรับบุคคลธรรมดา โดยเปิดบัญชีเงินฝากระยะเวลา 14 เดือน และ 6 เดือน คู่กัน รับอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 3.40% ต่อปี และสามารถขอรับดอกเบี้ยเป็นรายเดือนได้ เมื่อมียอดเงินฝากตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

รายละเอียดบัญชี เกียรตินาคิน บัญชีเงินฝากประจำ Happy Pack 14 คู่ 6

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
เกียรตินาคิน
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำ Happy Pack 14 คู่ 6
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
100,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
6 เดือน และ 14 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
6 เดือน ตั้งแต่ 100,000 ถึง 10,000,000 3.400 % - - - -
14 เดือน ตั้งแต่ 100,000 ถึง 10,000,000 3.400 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ โดยสามารถเปิดบัญชีเดี่ยว 1 บัญชี ต่อ 1 รายเท่านั้น 
 2. ลูกค้าต้องฝากเงินระยะเวลา 14 เดือน และ 6 เดือน ในอัตราส่วนที่เท่ากัน สูงสุดไม่เ้กินบัญชีละ 10 ล้านบาท ทั้งนี้ลูกค้าสามารถสละสิทธิ์ในการฝากระยะเวลาฝาก 6 เดือนได้
 3. กรณีปิดบัญชี หรือถอนก่อนครบกำหนด ลูกค้าต้องทำรายการทั้งบัญชี 6 เดือน และ 14 เดือนพร้อมกัน ไม่สามารถทำรายการเฉพาะบัญชีใดบัญชีหนึ่ง
 4. รายการฝากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป สามารถขอรับดอกเบี้ยรายเดือนได้ ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันกับธนาคารเกียรตินาคิน เพื่อรองรับดอกเบี้ยเข้าบัญชี
 5. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะทำการฝากต่ออัตโนมัติให้ในระยะเวลาฝาก 6 เดือน โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยปกติ ตามที่ธนาคารประกาศ ขณะนั้น
 6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสม
การจ่ายดอกเบี้ย
:
 1. จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด หรือ
 2. จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนด ต้องถอนเงินทั้งจำนวนของแต่ละยอดฝาก โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

 1. ระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
 2. ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ปกติ ณ วันฝาก
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 24 ก.ย. 56
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2165 5555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ