ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำ 9 เดือน รับดอกเบี้ยรายเดือน-ธนาคารยูโอบี (UOB)

  ดอกเบี้ย : 2.200 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ย. 66
  • 121
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากประจำระยะเวลาฝาก 9 เดือน สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา ที่มียอดเงินฝากใหม่ต้้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
  • ให้ดอกเบี้ยสูง
  • รับดอกเบี้ยทุกเดือน

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำ 9 เดือน รับดอกเบี้ยรายเดือน
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  9 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  ไม่มีดอกเบี้ย
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  9 เดือน ตั้งแต่ 1,000,000 2.200 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา ที่มียอดเงินฝากใหม่ต้้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
  2. ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยทุกเดือน โดยธนาคารจะทำการจ่ายดอกเบี้ยเข้าบัญชีออมทรัพย์ UOB STASH ทุกเดือนจนครบกำหนดระยะเวลาฝากเงิน ทั้งนี้ ลูกค้าต้องเปิดหรือมีบัญชีออมทรัพย์ UOB STASH สำหรับรับดอกเบี้ยดังกล่าว
  3. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก และลูกค้าไม่ได้แจ้งความประสงค์ในการเปลื่ยนแปลงประเภทเงินฝาก ธนาคารจะรับทำการฝากต่อตามระยะเวลาเดิมและตามประเภทเงินฝากประจำนั้นโดยจะได้รับดกเบี้ยในอัตราตามที่ประกาศขณะนั้น
  4. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นของบบัญชีเงินฝากประจำ รวมถึงหลักเกณฑ์การจ่ายดอกเบี้ย กรณีฝากเงินไม่ครบตามกำหนดระยะเวลาฝากเงิน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขบัญขีฝากประจำ
  5. เงินฝากนี้ได้รับควาคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฏหมาย
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ในกรณีการถอน/ปิดบัญชีที่มีระยะเวลาในการฝากน้อยกว่า 3 เดือน จะไม่ได้รับดอกเบี้ย และหากระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึงวันครบกำหนดธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ที่ประกาศ ณ ขณะนั้นแทน (พร้อมทั้งหักภาษี ณ ที่จ่าย)
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2285 1555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  15 ก.ย. 66
  แนะนำเงินฝากประจำ