บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำ 7 เดือน แบบขั้นบันได (Step Up) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
บัญชีเงินฝากประจำ 7 เดือน แบบขั้นบันได (Step Up) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
ดอกเบี้ย : 2.170 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากประจำ 7 เดือนแบบขั้นบันได สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา รับดอกเบี้ยสุขสบาย รายเดือน สูงสุด 3% ต่อปี

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ บัญชีเงินฝากประจำ 7 เดือน แบบขั้นบันได (Step Up)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำ 7 เดือน แบบขั้นบันได (Step Up)
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
7 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
7 เดือน ตั้งแต่ 10,000 ถึง 5,000,000 2.170 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
 • เดือนที่ 1 - 4 = 1.55% ต่อปี
 • เดือนที่ 5 - 7 = 3.00% ต่อปี

(อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.17% ต่อปี)

เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 2. ระยะเวลารับเปิดบัญชีตั้งแต่ 15 ก.ค. - 15 ก.ย. 2558 
 3. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาทและไม่รับฝากเพิ่ม
 4. เปิดบัญชีเงินฝาก 1 ราย ต่อ 1 บัญชีเท่านั้น ไม่รับเปิดบัญชีชื่อร่วม
 5. ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะปิดรับฝากเงินตามโครงการนี้ก่อนเวลาที่กำหนดไว้ เมื่อได้รับเปิดบัญชีเงินฝากไว้เกินกว่าเป้าหมายของโครงการแล้ว
 6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การจ่ายดอกเบี้ย
:
ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
 • การถอนเงินฝากผู้ฝากต้องถอนเต็มวงเงินของการฝากแต่ละครั้ง
 • กรณีลูกค้าปิดบัญชีก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝากเงิน (7 เดือน) ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากจริงให้ลูกค้าเป็นรายวันตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 7 เดือนแบบขั้นบันได
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 15 ก.ค. 58 ถึง 15 ก.ย. 58
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2645-9000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ