บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำ 7 เดือน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
บัญชีเงินฝากประจำ 7 เดือน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
ดอกเบี้ย : 2.770 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากประจำ 7 เดือน รับดอกเบี้ยทุกเดือน เสนออัตราดอกเบี้ยสูงถึง 2.77% ต่อปี

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ บัญชีเงินฝากประจำ 7 เดือน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำ 7 เดือน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
7 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
7 เดือน ตั้งแต่ 10,000 2.770 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
 1. ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะปิดรับฝากเงินตามโครงการนี้ก่อนกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ เมื่อได้รับเปิดบัญชีเงินฝากไว้เกินกว่าเป้าหมายของโครงการแล้ว
 2. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

   

   
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เป็นบัญชีเงินฝากประจำ 7 เดือน แบบสมุดคู่ฝากและใบรับเงินฝาก
 2. เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรก และจำนวนเงินรับฝากครั้งต่อไปขั้นต่ำรายการละ 10,000 บาทขึ้นไป สำหรับใบรับเงินฝากประจำ ขั้นต่ำรายการละ 100,000 บาทขึ้นไป 
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

สำหรับการถอนเงินก่อนครบกำหนดต้องถอนทั้งจำนวนที่ฝาก โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

 1. กรณีที่ถอนเงินฝากที่ฝากไว้ระยะไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
 2. กรณีที่ถอนเงินฝากที่ฝากไว้ตั้งแต่ระยะเวลา 3 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 7 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประกาศขณะนั้น พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 26 ม.ค. 58 ถึง 15 มี.ค. 58
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2645-9000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ