บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำ 11 เดือน แบบขั้นบันได ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
บัญชีเงินฝากประจำ 11 เดือน แบบขั้นบันได ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
ดอกเบี้ย : 2.250 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากประจำ 11 เดือน แบบขั้นบันได ให้ดอกเบี้ยสูงถึง 3.50% ต่อปี และรับดอกเบี้ยเป็นรายเดือน

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ บัญชีเงินฝากประจำ 11 เดือน แบบขั้นบันได

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำ 11 เดือน แบบขั้นบันได
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
11 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
11 เดือน ทุกจำนวน 2.250 % 2.250 % 2.250 % 2.250 % 2.250 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:

อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได ดังนี้

 • เดือนที่ 1 - 5 อัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี
 • เดือนที่ 6 - 10 อัตราดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี
 • เดือนที่ 11 อัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรก และจำนวนเงินฝากครั้งต่อไปขั้นต่ำรายการละ 10,000 บาท
 2. จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากเป็นรายเดือน โดยโอนดอกเบี้ยเงินฝากเข้าบัญชีคู่โอนของผู้ฝาก 
 3. ธนาคารจะไม่รับเปิดบัญชี หรือรับฝากเพิ่มหากจำนวนเงินสด หรือโอนเงิน หรือเช็คมียอดเงินฝากไม่เข้าตามเกณฑ์การฝากขั้นต่ำที่ธนาคารกำหนด
 4. กรณีลูกค้าปิดบัญชีก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝากเงิน (11 เดือน) ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากจริงให้ลูกค้าเป็นรายวันตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 11 เดือน
 5. กรณีที่มีการฝากเพิ่ม ธนาคารจะให้อัตราดอกเบี้ยตามยอดเงินฝากในแต่ละยอดเงินที่ฝาก
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
 1. การถอนเงินฝากผู้ฝากต้องถอนเต็มวงเงินของการฝากแต่ละครั้ง
 2. กรณีลูกค้าปิดบัญชีก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝากเงิน (11 เดือน) ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากจริงให้ลูกค้าเป็นรายวันตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 11 เดือนแบบขั้นบันได
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 1 พ.ค. 58 ถึง 15 ก.ค. 58
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2645-9000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ