บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำ 10 เดือน แบบขั้นบันได Step UP ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
บัญชีเงินฝากประจำ 10 เดือน แบบขั้นบันได Step UP ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
ดอกเบี้ย : 2.900 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากประจำ 10 เดือน ขั้นบันได Step Up รับดอกเบี้ยสูงสุด 3.25% ต่อปี ระยะเวลาฝาก 10 เดือน รับดอกเบี้ยรายเดือน

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ บัญชีเงินฝากประจำ 10 เดือน แบบขั้นบันได Step UP

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำ 10 เดือน แบบขั้นบันได Step UP
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
10 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
8 เดือน ตั้งแต่ 10,000 2.900 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
 1. ใบรับเงินฝากประจำ (FDR) เปิดบัญชีที่ได้ที่สำนักงานใหญ่
 2. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยเท่ากับ 2.90% ต่อปี
 • เดือนที่ 1-5 = 2.75%
 • เดือนที่ 6-9 = 3.00%
 • เดือนที่ 10 = 3.25%
   
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. รับเปิดบัญชีทั้งแบบ "สมุดบัญชี" และ "ใบรับเงินฝากประจำ (FDR)"
 2. สำหรับการฝากแบบสมุดบัญชีฝากครั้งแรก และฝากครั้งต่อไปขั้นต่ำรายการละ 10,000 บาท
 3. สำหรับการฝากแบบใบรับเงินฝากประจำ (FDR) เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท
 4. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่เป็นคู่โอนตามที่ผู้ฝากแจ้งไว้กับธนาคาร
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

การถอนก่อนกำหนดต้องถอนเพื่อปิดบัญชีเท่านั้น โดย

 1. กรณีระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
 2. กรณีระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ครบระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามที่ธนาคารประกาศขณะนั้น และเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 1 เม.ย. 57 ถึง 30 มิ.ย. 57
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2645-9000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ