บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำ (ใบรับฝาก CD)-ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)
บัญชีเงินฝากประจำ (ใบรับฝาก CD)-ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)
ดอกเบี้ย : 0.000 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากที่เป็นการฝากแบบมีระยะเวลา จ่ายคืนทันทีเมื่อครบกำหนด ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากประจำในอัตราที่แน่นอน มั่นใจได้เพราะมีใบรับฝากเป็นหลักฐาน

รายละเอียดบัญชี เกียรตินาคิน บัญชีเงินฝากประจำ (ใบรับฝาก CD)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
เกียรตินาคิน
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำ (ใบรับฝาก CD)
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
นิติบุคคลทั่วไป, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
5,000,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
7,15 วัน และ1,2 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
7 วัน ตั้งแต่ 5,000,000 - 0.550 % - 0.550 % 0.550 %
15 วัน ตั้งแต่ 5,000,000 - 0.550 % - 0.550 % 0.550 %
1 เดือน ตั้งแต่ 5,000,000 - 0.550 % - 0.550 % 0.550 %
2 เดือน ตั้งแต่ 5,000,000 - 0.550 % - 0.550 % 0.550 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. จำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี 5,000,000 บาท
  2. หากครบกำหนดการฝากแล้วไม่ถอนเงินฝากคืน ให้ถือว่าผู้ฝากมีความประสงค์ที่จะฝากต่อในประเภทบัญชีเดิม และระยะเวลาการฝากเดิม
  3. กรณีที่เงินฝากประจำครบกำหนดในวันหยุดทำการของธนาคาร และผู้ฝากมาถอนเงินในวันทำการหลังวันหยุดทำการนั้น ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยให้ผู้ฝากสำหรับวันหยุดทำการนั้นด้วย
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนด ต้องถอนทั้งจำนวนของแต่ละยอดเงินฝาก
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2165 5555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
13 พ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ