บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำ-แบงค์ออฟไชน่า (Bank of China)
บัญชีเงินฝากประจำ-แบงค์ออฟไชน่า (Bank of China)
ดอกเบี้ย : 0.750 - 1.625 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากประจำ เป็นบัญชีออมเงินตามกำหนดเวลา แต่ไม่สามารถโอนเงินหรือรับเงินโอนจากบัญชีอื่นได้ รับสกุลเงินบาทไทย ดอลลาร์สหรัฐ เงินหยวน และอื่นๆ พร้อมรับดอกเบี้ยสูง และไม่มีค่าธรรมเนียมในการจัดการด้านบัญชี

รายละเอียดบัญชี แบงค์ออฟไชน่า บัญชีเงินฝากประจำ

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
แบงค์ออฟไชน่า
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำ
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
1 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
1 เดือน น้อยกว่า 10,000,000 0.750 % 0.750 % - - -
ตั้งแต่ 10,000,000 ถึง 999,999,999 1.000 % 1.000 % - - -
ตั้งแต่ 1,000,000,000 0.750 % 0.750 % - - -
3 เดือน น้อยกว่า 10,000,000 1.250 % 1.250 % - - -
ตั้งแต่ 10,000,000 ถึง 999,999,999 1.500 % 1.400 % - - -
ตั้งแต่ 1,000,000,000 1.350 % 1.350 % - - -
6 เดือน น้อยกว่า 10,000,000 1.375 % 1.375 % - - -
ตั้งแต่ 10,000,000 ถึง 999,999,999 1.500 % 1.450 % - - -
ตั้งแต่ 1,000,000,000 1.400 % 1.400 % - - -
12 เดือน น้อยกว่า 10,000,000 1.500 % 1.450 % - - -
ตั้งแต่ 10,000,000 ถึง 999,999,999 1.625 % 1.500 % - - -
ตั้งแต่ 1,000,000,000 1.450 % 1.450 % - - -
24 เดือน น้อยกว่า 10,000,000 1.500 % 1.550 % - - -
ตั้งแต่ 10,000,000 ถึง 999,999,999 1.625 % 1.600 % - - -
ตั้งแต่ 1,000,000,000 1.550 % 1.550 % - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
ธนาคารอาจจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้นให้กับลูกค้ารายใหญ่ หรือลูกค้าที่มีแนวโน้มใช้บริการทางธนาคารอื่นๆ เพิ่มเติม ทั้งนี้จะต้องรับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
  • รับฝากสกุลเงินบาทไทย ดอลลาร์สหรัฐ เงินหยวน และอื่นๆ
  • บัญชีเงินฝากประจำ ระยะเวลาการฝากมีให้เลือก 5 แบบคือ 1, 3, 6, 12 และ 24 เดือน
  • เมื่อบัญชีครบระยะเวลาที่กำหนด ลูกค้าสามารถเลือกที่จะฝากต่อได้โดยอัตโนมัติ
  • เมื่อเปรียบเทียบกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่า
  • ไม่มีค่าธรรมเนียมในการจัดการด้านบัญชี
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
  • ธนาคารไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภท 3 เดือนขึ้นไปที่มีการถอนเมื่อระยะเวลาฝากยังไม่ครบ 3 เดือน
  • ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาที่ฝากจริงในอัตราไม่เกินอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ณ วันฝากแก่ลูกค้าที่ถอนเงินฝากประจำก่อนกำหนด โดยที่ระยะเวลาการฝากมากกว่า 3 เดือน แต่ไม่ครบกำหนด
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2679-5566
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
3 ก.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ