บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำ(เฉพาะสำนักงานประกันสังคมเท่านั้น)-ธนาคารยูโอบี (UOB)
บัญชีเงินฝากประจำ(เฉพาะสำนักงานประกันสังคมเท่านั้น)-ธนาคารยูโอบี (UOB)
ดอกเบี้ย : 0.000 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากประจำเพื่อสนับสนุนโครงการสวัสดิการสินเชื่อบ้านเพื่อผู้ประกันตน

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ยูโอบี บัญชีเงินฝากประจำ(เฉพาะสำนักงานประกันสังคมเท่านั้น)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ยูโอบี
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำ(เฉพาะสำนักงานประกันสังคมเท่านั้น)
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
ราชการ (สำนักงานประกันสังคมเท่านั้น)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
5,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
6 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
6 เดือน ทุกจำนวน - - - 1.000 % -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับสำนักงานประกันสังคมเท่านั้น เพื่อสนับสนุนโครงการสวัสดิการสินเชื่อบ้านเพื่อผู้ประกันตน
  2. ในการถอนเงินหรือปิดบัญชีต้องติดต่อที่สาขาเจ้าของบัญชีเท่านั้น
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
  1. การถอนเงินกรณีที่มีระยะเวลาฝากน้อยกว่า 3 เดือนธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  2. การถอนเงินกรณีที่มีระยะเวลาฝากเกิน 3 เดือน แต่ไม่ครบกำหนดจะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับออมทรัพย์ทั่วไปและหักภาษีดอกเบี้ย
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2285 1555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ