บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำ จากการแลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด พลัส (UOB Rewards Plus) ของบัตรเครดิตยูโอบี-ธนาคารยูโอบี (UOB)
บัญชีเงินฝากประจำ จากการแลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด พลัส (UOB Rewards Plus) ของบัตรเครดิตยูโอบี-ธนาคารยูโอบี (UOB)
ดอกเบี้ย : 1.800 - 3.800 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากประจำสำหรับบุคคลธรรมดาที่ถือบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี สามารถใช้คะแนนสะสมแลกรับดอกเบี้ยที่สูงกว่าบัญชีเงินฝากประจำธรรมดาได้ตามเงื่อนไขของธนาคาร

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ยูโอบี บัญชีเงินฝากประจำ จากการแลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด พลัส (UOB Rewards Plus) ของบัตรเครดิตยูโอบี

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ยูโอบี
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำ จากการแลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด พลัส (UOB Rewards Plus) ของบัตรเครดิตยูโอบี
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารยูโอบีเท่านั้น)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
50,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
3 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
3 เดือน ตั้งแต่ 50,000 ถึง 100,000 1.800 % - - - -
ตั้งแต่ 50,000 ถึง 200,000 3.800 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
กรณีมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการใช้สิทธิรับดอกเบี้ยพิเศษเพิ่มนี้ คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:

ยอดเงินฝาก และอัตราดอกเบี้ยพิเศษจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน มีรายละเอียด ดังนี้

 1. ยอดเงินฝาก 50,000-100,000 บาท ทุกๆ 2,000 คะแนน รับดอกเบี้ยพิเศษ +1% ต่อปี
 2. ยอดเงินฝาก 50,000-200,000 บาท ทุกๆ 10,000 คะแนน รับดอกเบี้ยพิเศษ +3% ต่อปี
(อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน เท่ากับ 0.80% ตามประกาศธนาคารฉบับล่าสุด)
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารยุโอบี เฉพาะบัตรหลักเท่านั้น (ไม่รวมสมาชิกบัตรเครดิตองค์กร) และเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยเท่านั้น โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร และไม่มีประวัติผิดนัดชำระตลอดรายการส่งเสริมการขายจนถึงวันที่ครบกำหนดระยะเวลาฝาก 3 เดือนแรก
 2. ผู้ถือบัตรเครดิตสามารถติดต่อพนักงานที่สาขาของธนาคาร พร้อมแสดงบัตรเครดิตเพื่อทำการแลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด พลัส และรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพิ่มนี้ ในการเปิดบัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน หากผู้ถือบัตรมีบัญชีเงินฝากประจำกับธนาคารยูโอบีอยู่แล้ว สามารถใช้บัญชีเดิมเพื่อทำการฝากเพิ่ม โดยดอกเบี้ยพิเศษนี้จะให้เฉพาะยอดเงินฝากที่เพิ่มใหม่เท่านั้น
 3. ดอกเบี้ยพิเศษจากการแลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด พลัส แต่ละครั้งใช้สำหรับการเปิดบัญชี หรือฝากเพิ่ม 1 ครั้งเท่านั้น
 4. การใช้คะแนนแลกรับดอกเบี้ยพิเศษเพิ่ม ไม่สามารถยกเลิกหรือโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ ซึ่งผู้ถือบัตรที่ทำการแลกคะแนนเพื่อรับดอกเบี้ยพิเศษเพิ่ม จะต้องเป็นบุคคลเดียวกับชื่อผู้เปิดบัญชีหรือชื่อเจ้าของบัญชีเดิม
 5. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยพิเศษ ณ วันที่ครบกำหนดระยะเวลาฝาก 3 เดือนแรกเท่านั้น และจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามที่กรมสรรพากรกำหนด
 6. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก และผู้ฝากไม่ได้แจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินฝาก ธนาคารจะทำการรับฝากเงินต่อไปตามประเภทระยะเวลาการฝากเงินเดิม และคิดดอกเบี้ยในอัตราปกติตามที่ประกาศในขณะนั้น
 7. กรณีการถอน/ปิดบัญชีก่อนครบกำหนด 3 เดือน จะไม่ได้รับดอกเบี้ย และไม่สามารถขอรับคืนคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด พลัส จากการแลกคะแนนเพื่อรับดอกเบี้ยพิเศษสำหรับเงินฝากประจำนี้
 8. เงื่อนไขอื่นๆให้เป็นไปตามเงื่อนไขการร่วมรายการยูโอบี รีวอร์ด พลัส และประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
กรณีถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนด 3 เดือน จะไม่ได้รับดอกเบี้ย
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 29 พ.ค. 58
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2285 1555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ