บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำแบบธรรมดา ออนไลน์-ธนาคารซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัญชีเงินฝากประจำแบบธรรมดา ออนไลน์-ธนาคารซิตี้แบงก์ (Citibank)
ดอกเบี้ย : 0.450 - 0.700 %
Product Highlight
  • เป็นบัญชีเงินฝากที่สามารถเปิดบัญชีด้วยตนเอง ออนไลน์
  • สะดวกในการทำธุรกรรมต่างๆ

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ซิตี้แบงก์ บัญชีเงินฝากประจำแบบธรรมดา ออนไลน์

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ซิตี้แบงก์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำแบบธรรมดา ออนไลน์
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
100,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
3 - 60 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
3 เดือน ตั้งแต่ 100,000 0.550 % - - - -
6 เดือน ตั้งแต่ 100,000 0.450 % - - - -
9 เดือน ตั้งแต่ 100,000 0.450 % - - - -
12 เดือน ตั้งแต่ 100,000 0.450 % - - - -
18 เดือน ตั้งแต่ 100,000 0.450 % - - - -
24 เดือน ตั้งแต่ 100,000 0.450 % - - - -
36 เดือน ตั้งแต่ 100,000 0.500 % - - - -
48 เดือน ตั้งแต่ 100,000 0.700 % - - - -
60 เดือน ตั้งแต่ 100,000 0.700 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. การเปิดบัญชีเงินฝากประจำออนไลน์ด้วยตนเอง ให้ถือว่าท่านตรวจสอบและตัดสินใจที่จะเปิดบัญชีเงินฝากประจำนี้ และให้ถือว่าท่านได้ตกลงยินยอมที่จะให้ธนาคารฯใช้เอกสารหลักฐาน และลานเซ็นต์จากการเปิดบัญชีกระแสรายวันหรือบัญชีออมทรัพย์ที่ได้ให้กับธนาคารซิตี้แบงก์ไว้แล้ว  เพื่อการอ้างอิงและเป็นหลักฐานในการเปิดบัญชีเงินฝากประจำโดยสมบูรณ์
  2. การเปิดบัญชีเงินฝากประจำผ่านระบบซิตี้แบงก์ออนไลน์สามารถทำได้ 24 ชั่วโมง อย่างไรก็ดีการทำธุรกรรมในช่วงเวลาหลัง 22.00 น. ของวันทำการหรือการทำธุรกรรมในวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้ถือว่าการทำธุรกรรมและอัตราดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝากประจำนั้นกระทำและอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยในวันทำการถัดไป
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
n/a
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1588 / 0 2232 2484
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
17 ก.พ. 63

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ