บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำแบบธรรมดา-ธนาคารซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัญชีเงินฝากประจำแบบธรรมดา-ธนาคารซิตี้แบงก์ (Citibank)
ดอกเบี้ย : 0.450 - 0.700 %
Product Highlight
  • บัญชีเงินฝากประจำที่ให้ดอกเบี้ยสูง
  • สามารถนำเงินฝากมาค้ำประกันเพื่อขอรับอนุมัติวงเงินเบิกเกินบัญชีสูงสุดได้ถึง 100%

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ซิตี้แบงก์ บัญชีเงินฝากประจำแบบธรรมดา

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ซิตี้แบงก์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำแบบธรรมดา
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
100,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
3 - 60 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
3 เดือน ตั้งแต่ 100,000 0.450 % 0.200 % - - -
6 เดือน ตั้งแต่ 100,000 0.450 % 0.200 % - - -
9 เดือน ตั้งแต่ 100,000 0.450 % 0.200 % - - -
12 เดือน ตั้งแต่ 100,000 0.450 % 0.200 % - - -
18 เดือน ตั้งแต่ 100,000 0.450 % 0.200 % - - -
24 เดือน ตั้งแต่ 100,000 0.450 % 0.200 % - - -
36 เดือน ตั้งแต่ 100,000 0.500 % 0.250 % - - -
48 เดือน ตั้งแต่ 100,000 0.700 % 0.450 % - - -
60 เดือน ตั้งแต่ 100,000 0.700 % 0.450 % - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การคำนวณอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากประจำ จะคำนวณแบบไม่ทบต้น
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
n/a
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ไม่อนุญาตให้ถอนเงินบางส่วนก่อนครบกำหนด ยกเว้นกรณีถอนเพื่อปิดบัญชีเท่านั้น โดย
  1. กรณีฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะยกเว้นการจ่ายดอกเบี้ย
  2. กรณีฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ ณ วันที่ถอน แต่สูงสุดไม่เกิน 1% ต่อปี
  3. สำหรับบัญชีนิติบุคคลหากถอนก่อนกำหนดธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1588 / 0 2232 2484
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
17 ก.พ. 63

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ