บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำเฟล็กซิเบิ้ล (Flexible)-ธนาคารซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัญชีเงินฝากประจำเฟล็กซิเบิ้ล (Flexible)-ธนาคารซิตี้แบงก์ (Citibank)
ดอกเบี้ย : 0.100 %
Product Highlight
  • บัญชีเงินฝากประจำที่มีคุณสมบัติพิเศษสามารถถอนเงินได้ก่อนกำหนด บ่อยครั้งเท่าที่ต้องการ ทาง ATM ซิตี้โฟนแบงก์กิ้ง และซิตี้แบงก์ออนไลน์

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ซิตี้แบงก์ บัญชีเงินฝากประจำเฟล็กซิเบิ้ล (Flexible)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ซิตี้แบงก์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำเฟล็กซิเบิ้ล (Flexible)
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
200,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
3 - 24 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
3 เดือน ตั้งแต่ 200,000 0.100 % - - - -
6 เดือน ตั้งแต่ 200,000 0.100 % - - - -
9 เดือน ตั้งแต่ 200,000 0.100 % - - - -
12 เดือน ตั้งแต่ 200,000 0.100 % - - - -
18 เดือน ตั้งแต่ 200,000 0.100 % - - - -
24 เดือน ตั้งแต่ 200,000 0.100 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. ลูกค้าต้องเปิดบัญชีออมทรัพย์พร้อมกันเพื่อให้สามารถทำรายการเบิกถอนเงินจากช่องทางอัตโนมัติต่าง ๆ
  2. กรณีที่มีการถอนเงินบางส่วนก่อนครบกำหนด จำนวนเงินคงเหลือในบัญชีจะได้รับอัตราดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝากประจำแบบเฟล็กซิเบิ้ลตามปกติ
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
  1. กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝากไม่ถึง 1 เดือนธนาคารจะยกเว้นการจ่ายดอกเบี้ยเฉพาะส่วนของจำนวนเงินที่ถอน
  2. กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝากตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราออมทรัพย์แบบธรรมดาตามที่ธนาคารประกาศ ณ วันที่ไถ่ถอนสำหรับยอดที่ถอน โดยยอดเงินที่คงเหลือในบัญชี จะยังคงได้รับดอกเบี้ยตามเดิม
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1588 / 0 2232 2484
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
17 ก.พ. 63

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ