บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำเจ้าสัวแสนล้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
บัญชีเงินฝากประจำเจ้าสัวแสนล้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
ดอกเบี้ย : 1.650 - 1.850 %
Product Highlight
 • เป็นบัญชีเงินฝากเพื่อเน้นการออม
 • มี 2 ช่วงระยะเวลาการฝาก 8 เดือน หรือ 18 เดือน
 • เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำเพียง 10,000 บาท

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ บัญชีเงินฝากประจำเจ้าสัวแสนล้าน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำเจ้าสัวแสนล้าน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
8 เดือน, 18 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
8 เดือน น้อยกว่า 10,000,000 1.650 % - - - -
ตั้งแต่ 10,000,000 ถึง 100,000,000 1.700 % - - - -
18 เดือน น้อยกว่า 10,000,000 1.800 % - - - -
ตั้งแต่ 10,000,000 ถึง 100,000,000 1.850 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับคำนวณจากจำนวนเงินที่ฝากต่อรายการ ไม่คิดตามยอดรวมเงินฝาก
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เป็นการเปิดบัญชีใหม่เฉพาะบุคคลธรรมดา (ยกเว้นคณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญ) และบุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ (กลุ่ม1 และ9)
 2. เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกและจำนวนเงินฝากครั้งต่อไปขั้นต่ำรายการละ 10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาท
 3. เปิดบัญชีเงินฝากประจำ 8 เดือน และประจำ 18 เดือน ได้ประเภทละ 1 บัญชี ต่อ 1 ราย เท่านั้น
 4. ยอดรวมเงินฝากสูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาท
 5. การถอนเงินฝาก ผู้ฝากต้องถอนเต็มวงเงินของการฝากแต่ละครั้ง ถอนบางส่วนไม่ได้
 6. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากรายเดือน นับจากวันที่ฝากตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร โดยโอนดอกเบี้ยหลังหักภาษีเข้าบัญชีคู่โอนของผู้ฝาก (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษ หรือ กระแสรายวัน) ตามระยะเวลาการฝาก
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
การถอนเงินฝาก ผู้ฝากต้องถอนเต็มวงเงินของการฝากแต่ละครั้ง ถอนบางส่วนไม่ได้
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 1 ส.ค. 61 ถึง 31 พ.ค. 62
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2645-9000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
5 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ