บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำอุ่นใจวัยเกษียณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
บัญชีเงินฝากประจำอุ่นใจวัยเกษียณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
ดอกเบี้ย : 3.000 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน รับดอกเบี้ยบวกเพิ่ม 0.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 15 วัน และแถมประกันอุบัติเหตุ/ประกันสุขภาพ ตามเงื่อนไขของธนาคาร

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ บัญชีเงินฝากประจำอุ่นใจวัยเกษียณ

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำอุ่นใจวัยเกษียณ
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
100,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
12 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
12 เดือน ตั้งแต่ 100,000 3.000 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน(2.75% ข้อมูล ณ 15 พ.ย.55) บวกเพิ่ม 0.25% ต่อปี
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. รับฝากเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  2. เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป และฝากครั้งต่อไปขั้นต่ำรายการละ 10,000 บาทขึ้นไป
  3. แถมประกันอุบัติเหตุ หรือประกันสุขภาพตามวงเงินเปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรก
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 15 วัน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

ไม่สามารถถอนก่อนกำหนดได้ ยกเว้นกรณีถอนเพื่อปิดบัญชีเท่านั้น

  1. กรณีระยะเวลาฝากน้อยกว่า 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  2. กรณีระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนแต่ไม่ครบกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์บุคคลธรรมดา ณ วันเปิดบัญชี และหักภาษี ณ ที่จ่าย
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ถึง 30 มิ.ย. 56
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2645-9000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ