บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำอาเสี่ย-ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
บัญชีเงินฝากประจำอาเสี่ย-ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
ดอกเบี้ย : 1.750 - 1.850 %
Product Highlight
ฝากเงินกับ ธอส. ก็เป็นเสี่ยได้ กับบัญชีเงินฝากประจำระยะเวลาฝาก 12 และ 24 เดือน จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ ถึงอายุก่อน 60 ปีบริบูรณ์

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ บัญชีเงินฝากประจำอาเสี่ย

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำอาเสี่ย
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (อายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ ถึงอายุก่อน 60 ปีบริบูรณ์)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
12, 24 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
12 เดือน ตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000,000 1.750 % - - - -
24 เดือน ตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000,000 1.850 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน / 24 เดือน + 0.25% (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร ณ วันที่ 26 ก.ค.2560)
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. บัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
  2. เปิดบัญชีครั้งแรก และฝากครั้งต่อไปรายการละ 10,000 บาท และฝากเพิ่มได้โดยจำกัดวงเงินฝากสูงสุดต่อบัญชีไม่เกิน 100 ล้านบาท
  3. จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากเป็นรายเดือน
  4. ผู้ฝากสามารถขอคืนภาษีดอกเบี้ยหัก ณ ที่จ่ายจากกรมสรรพากรได้ตามเงื่อนไข
  5. ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะปิดการรับฝากเงินตามโครงการนี้ก่อนกำหนดเวลาที่กำหนดไว้  เมื่อได้รับเปิดบัญชีไว้เกินกว่าเป้าหมายของโครงการแล้ว
  6. อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร
  7. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
n/a
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 17 ส.ค. 60 ถึง 29 ธ.ค. 60
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2645-9000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
18 ส.ค. 60

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ