บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำอัล อะมีน-ตามหลักวะกาละฮ์ โครงการประจำพิเศษ ธนาคารอิสลาม (IBANK)
บัญชีเงินฝากประจำอัล อะมีน-ตามหลักวะกาละฮ์ โครงการประจำพิเศษ ธนาคารอิสลาม (IBANK)
ดอกเบี้ย : 1.400 - 1.500 %
Product Highlight
  • บัญชีเงินฝากประจำโครงการพิเศษ ให้เลือกฝากได้ตั้งแต่ 4 เดือน และ 7 เดือน
  • ให้ดอกเบี้ยสูงขึ้นตามช่วงระยะเวลาที่เลือกฝาก

รายละเอียดบัญชี ธนาคารอิสลาม บัญชีเงินฝากประจำอัล อะมีน-ตามหลักวะกาละฮ์ โครงการประจำพิเศษ

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคารอิสลาม
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำอัล อะมีน-ตามหลักวะกาละฮ์ โครงการประจำพิเศษ
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
4 และ 7 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
4 เดือน ตั้งแต่ 10,000 ถึง 20,000,000 1.400 % - - - -
7 เดือน ตั้งแต่ 10,000 ถึง 20,000,000 1.500 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. การนับระยะเวลาการรับฝากให้นับจากวันที่ฝากถึงวันที่ครบกำหนด
  2. ธนาคารจะดำเนินจ่ายผลตอบแทนโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทุกๆ เดือน ณ วันครบกำหนด
  3. ในกรณีที่ผู้ฝากมีความจำเป็นต้องถอนเงินออก ก่อนวันที่ครบกำหนดตามสัญญา ผู้ฝากจะต้องถอนเงินทั้งจำนวน และธนาคารจะเรียกผลตอบแทนก่อนหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย โดยธนาคารจะหักจากบัญชีเงินรับฝากประจำอัล-อะมีนโครงการ "ประจำพิเศษ" ที่ธนาคารได้จ่าย ให้ผู้ฝากไปแล้วคืนทั้งหมด
  4. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก และผู้ฝากไม่มาถอนเงิน ให้ถือว่าผู้ฝากได้มอบหมายให้ธนาคารเปลี่ยนประเภทผลิตภัณฑ์ใหม่ตามประกาศธนาคาร
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายผลตอบแทนทุกเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ในกรณีที่ผู้ฝากมีความจำเป็นต้องถอนเงินออก ก่อนวันที่ครบกำหนดตามสัญญา ผู้ฝากจะต้องถอนเงินทั้งจำนวน และธนาคารจะเรียกผลตอบแทนก่อนหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย โดยธนาคารจะหักจากบัญชีเงินรับฝากประจำอัล-อะมีนโครงการ "ประจำพิเศษ" ที่ธนาคารได้จ่าย ให้ผู้ฝากไปแล้วคืนทั้งหมด
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 1 พ.ค. 61 ถึง 31 ก.ค. 61
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1302, 02-650-6999
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
2 พ.ค. 61

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ