บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำสะสมทรัพย์-ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
บัญชีเงินฝากประจำสะสมทรัพย์-ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
ดอกเบี้ย : 1.200 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากประจำสะสมทรัพย์ รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน และเมื่อฝากครบ 2 ปี จะได้รับดอกเบี้ยบวกเพิ่มอีก 1.00 % ต่อปี และไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ บัญชีเงินฝากประจำสะสมทรัพย์

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำสะสมทรัพย์
ลักษณะบัญชี
:
ต้องฝากทุกเดือน (24 เดือน)
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
24 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
24 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 25,000 1.200 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:

อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ อัตราดอกเบี้ยฝากประจำ 12 เดือน และเมื่อฝากครบ 2 ปี จะได้รับดอกเบี้ยบวกเพิ่มอีก 1.00% ต่อปี

เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. วงเงินฝากประจำสะสมทรัพย์ เริ่มต้นที่ 1,000 บาท แต่ไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน ต่อเนื่อง 2 ปี
  2. ได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากเมื่อฝากครบตามเงื่อนไข
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

ไม่สามารถถอนก่อนกำหนดได้ ยกเว้นกรณีถอนเพื่อปิดบัญชีเท่านั้น

  1. กรณีระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  2. กรณีระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ครบกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ ณ วันที่เริ่มฝาก หักภาษี ณ ที่จ่าย
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2645-9000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
7 ก.พ. 63

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ