• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำราชการพิเศษ (2) (ระยะเวลาฝาก 6 เดือน) ธนาคารกรุงไทย (KTB)

  ดอกเบี้ย : 0.000 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 25 มี.ค. 58
  • 1,303
  จุดเด่น
  บัญชีเงินฝากประจำราชการพิเศษ (2) สำหรับลูกค้าประเภทหน่วยงานราชการ ที่ต้องมีเงินฝากรวมไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  กรุงไทย
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำราชการพิเศษ (2) (ระยะเวลาฝาก 6 เดือน)
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  ราชการ
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  100,000,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  6 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  6 เดือน ตั้งแต่ 900,000,000 - - - 1.600 % -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่อัตราดอกเบี้ยตามประกาศ ณ วันที่ 25 มี.ค. 58 ซึ่งบังคับใช้อยู่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  สำหรับลูกค้าหน่วยงานราชการ อัตราดอกเบี้ย 1.60% ต่อปี
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  ผู้ฝากต้องนำเงินฝากรวมไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท และมีเงินฝากรวมทุกประเภทกับธนาคารไม่ต่ำกว่า 900 ล้านบาท
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  • ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดฝาก
  • เงินฝากไม่ถึง 3 เดือน หากถอนก่อนกำหนด ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  • กรณีที่ฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน หากถอนก่อนครบกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากจริงในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประเภทผู้ฝาก ณ วันถอน และหักภาษี ณ ที่จ่าย
  • กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนดฝาก เงินฝากส่วนที่ยังคงฝากอยู่กับธนาคาร ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราเงินฝากประจำระยะเวลาฝาก 6 เดือน ตามอัตรามาตรฐาน ตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่นำฝาก 
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2111-1111
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  -
  แนะนำเงินฝากประจำ