บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำราชการพิเศษ (2) (ระยะเวลาฝาก 3 เดือน) ธนาคารกรุงไทย (KTB)
บัญชีเงินฝากประจำราชการพิเศษ (2) (ระยะเวลาฝาก 3 เดือน) ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ดอกเบี้ย : 0.000 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากประจำราชการพิเศษ (2) (ระยะเวลาฝาก 3 เดือน) เป็นบัญชีสำหรับหน่วยงานราชการ ต้องมีเงินฝากประจำรวมทุกบัญชีไม่ต่ำกว่า 17,000 ล้านบาท

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร กรุงไทย บัญชีเงินฝากประจำราชการพิเศษ (2) (ระยะเวลาฝาก 3 เดือน)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร กรุงไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำราชการพิเศษ (2) (ระยะเวลาฝาก 3 เดือน)
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
ราชการ
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
3 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
3 เดือน ตั้งแต่ 17,000,000,000 - - - 1.850 % -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยสำหรับหน่วยงานราชการ 1.850% ต่อปี
เงื่อนไขสำคัญ
:
ผู้ฝากต้องมีเงินฝากประจำรวมทุกบัญชีอยู่กับธนาคารไม่ต่ำกว่า 17,000 ล้านบาท
การจ่ายดอกเบี้ย
:
ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดฝาก
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
กรณีถอนก่อนครบกำหนดฝาก ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย สำหรับเงินฝากส่วนที่ยังคงเหลืออยู่กับธนาคาร ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราเงินฝากประจำ ระยะเวลาฝาก 3 เดือน ตามอัตรามาตรฐาน ตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ฝาก
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2111-1111
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ