บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำราชการพิเศษ(1) (ระยะเวลาฝาก 6 เดือน)-ธนาคารกรุงไทย (KTB)
บัญชีเงินฝากประจำราชการพิเศษ(1) (ระยะเวลาฝาก 6 เดือน)-ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ดอกเบี้ย : 0.000 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากประจำราชการพิเศษ (1) สำหรับลูกค้าหน่วยงานราชการเท่านั้น ซึ่งจะต้องมีเงินฝากรวมไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร กรุงไทย บัญชีเงินฝากประจำราชการพิเศษ(1) (ระยะเวลาฝาก 6 เดือน)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร กรุงไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำราชการพิเศษ(1) (ระยะเวลาฝาก 6 เดือน)
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
ราชการ
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
100,000,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
6 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
6 เดือน ตั้งแต่ 1,200,000,000 - - - 2.000 % -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
อัตราดอกเบี้ยตามประกาศ ณ วันที่ 25 มี.ค. 58 ซึ่งบังคับใช้อยู่
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
สำหรับลูกค้าหน่วยงานราชการ อัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี
เงื่อนไขสำคัญ
:

ผู้ฝากต้องนำเงินฝากรวมไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท และมีเงินฝากรวมทุกประเภทกับธนาคารไม่ต่ำกว่า 1,200 ล้านบาท

 

การจ่ายดอกเบี้ย
:
  • ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดฝาก
  • เงินฝากที่ฝากไม่ถึง 3 เดือน หากถอนก่อนครบกำหนด ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
  • กรณีที่ฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน หากถอนเงินก่อนครบกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากจริงในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประเภทผู้ฝาก ณ วันถอน และหักภาษี ณ ที่จ่าย
  • กรณีถอนก่อนครบกำหนด เงินฝากส่วนที่ยังคงฝากอยู่กับธนาคาร ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราเงินฝากประจำระยะเวลา 6 เดือน ตามอัตรามาตรฐาน ตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ฝาก
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2111-1111
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ