บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำราชการพิเศษ (1) (ระยะเวลาฝาก 3 เดือน) ธนาคารกรุงไทย (KTB)
บัญชีเงินฝากประจำราชการพิเศษ (1) (ระยะเวลาฝาก 3 เดือน) ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ดอกเบี้ย : 0.000 %
Product Highlight
เงินฝากประจำราชการพิเศษ (1) สำหรับหน่วยงานราชการ ต้องมีเงินฝากรวมภายในวันไม่ต่ำกว่า 1,600 ล้านบาท

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร กรุงไทย บัญชีเงินฝากประจำราชการพิเศษ (1) (ระยะเวลาฝาก 3 เดือน)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร กรุงไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำราชการพิเศษ (1) (ระยะเวลาฝาก 3 เดือน)
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
ราชการ
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
3 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
3 เดือน ตั้งแต่ 1,600,000,000 - - - 1.700 % -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยสำหรับหน่วยงานราชการ 1.70% ต่อปี
เงื่อนไขสำคัญ
:

ผู้ฝากต้องนำเงินฝากรวมภายในวันไม่ต่ำกว่า 1,600 ล้านบาท 

การจ่ายดอกเบี้ย
:
ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนดฝาก ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย สำหรับวงเงินฝากส่วนที่ยังคงฝากอยู่กับธนาคาร ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ระยะเวลาฝาก 3 เดือน ตามอัตรามาตรฐาน ตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่นำฝาก

ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2111-1111
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ