บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำรับทรัพย์ปีกุน-ไอซีบีซี ไทย (ICBC Thai)
บัญชีเงินฝากประจำรับทรัพย์ปีกุน-ไอซีบีซี ไทย (ICBC Thai)
ดอกเบี้ย : 1.550 - 1.650 %
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูงสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
 • มีให้เลือก 2 ช่วงระยะเวลาฝาก (6 เดือน, 12 เดือน)
 • รับบัตรกำนัลเทสโก้ โลตัสเมื่อเปิดบัญชีตามเงื่อนไขของธนาคารสูงสุด 1,300 บาท
 • วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1 ล้านบาท และกำหนดจำนวนเงินฝากสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท*

รายละเอียดบัญชี ไอซีบีซี (ไทย) บัญชีเงินฝากประจำรับทรัพย์ปีกุน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ไอซีบีซี (ไทย)
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำรับทรัพย์ปีกุน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
6 เดือน, 12 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
6 เดือน ตั้งแต่ 1,000,000 ถึง 5,000,000 1.550 % - - - -
12 เดือน ตั้งแต่ 1,000,000 ถึง 5,000,000 1.650 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. ลูกค้าจะได้รับบัตรกำนัลเทสโก้ โลตัสเมื่อเปิดบัญชีหรือฝากเงินในบัญชีเงินฝากประจำ ประเภทสมุดคู่ฝาก หรือใบรับเงินฝาก ระยะเวลา 6 เดือน หรือ 12 เดือน ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  1.1 ระยะเวลาฝาก 6 เดือน รับบัตรกำนัลมูลค่า 600 บาท ต่อเงินฝากทุกๆ 1 ล้านบาท
  1.2 ระยะเวลาฝาก 12 เดือน รับบัตรกำนัลมูลค่า 1,300 บาท ต่อเงินฝากทุกๆ 1 ล้านบาท
 2. โปรแกรมนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีบัญชีกับธนาคารมาก่อน หรือลูกค้าปัจุบันที่เปิดบัญชีด้วยเงินใหม่ หรือฝากเงินใหม่กับธนาคารเท่านั้น (เงินใหม่ หมายถึง เงินที่ไม่เคยฝากไว้กับธนาคาร)
 3. สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 4. ในวันเปิดบัญชี ผู้เปิดบัญชีต้องอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์
 5. ไม่รับฝากบัญชี "เพื่อน" "โดย" บัญชีคณะบุคคล และบัญชีร่วมทุกชนิด (บัญชี "และ" "หรือ")
 6. เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 1 ล้านบาท ฝากเพิ่มขั้นต่ำครั้งละ 1 ล้านบาท
 7. กำหนดจำนวนเงินฝากสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท ต่อรายลูกค้า ทั้งนี้การคำนวณเงินฝากสูงสุดดังกล่าว ไม่นับรวมเงินฝากที่ไม่ถึง 1 ล้านบาทของการฝากในแต่ละครั้ง
 8. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากเงิน ถ้าลูกค้าไม่มีคำสั่งใดมายังธนาคาร ธนาคารจะต่ออายุการฝากเป็นประเภทเงินฝากประจำในกำหนดระยะเวลาการฝากเดิม โดยได้รับดอกเบี้ยตามประกาศธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ต่ออายุเงินฝากนั้น
 9. พนักงานธนาคารไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรมเงินฝากนี้
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
 • การถอนเงิน หรือปิดบัญชี ต้องถอนทั้งจำนวน ห้ามทำรายการถอนเพียงบางส่วน และสามารถปิดบัญชีได้ที่สาขาที่ทำการเปิดบัญชีเท่านั้น
 • กรณีถอนเงินฝากก่อนวันครบกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาการฝากเงินจริง ในอัตราดังต่อไปนี้
  - กรณีฝากเงินเงินไม่ถึง 3 เดือนนับจากวันที่ฝากเงิน จะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี โดยลูกค้าจะได้รับเงินต้น และดอกเบี้ยหลังจากหักเงินตามมูลค่าบัตรกำนัลทั้งหมดที่ลูกค้าได้รับไปก่อนหน้านี้
  - กรณีฝากเงินตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปนับจากวันที่ฝากเงิน จะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อละ 0.50 ต่อปี โดยไม่หักเงินตามมูลค่าบัตรกำนัลที่ลูกค้าได้รับไป
  *ธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนบัตรกำนัลที่ลูกค้าได้รับไปแล้ว
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 4 มี.ค. 62 ถึง 31 พ.ค. 62
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-629-5588
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
4 ก.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ