บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำระยะสั้นพิเศษ (ระยะเวลาฝาก 48 วัน) ธนาคารกรุงไทย (KTB)
บัญชีเงินฝากประจำระยะสั้นพิเศษ (ระยะเวลาฝาก 48 วัน) ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ดอกเบี้ย : 0.000 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษระยะเวลาสั้นๆ เพียง 48 วัน สำหรับลูกค้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ฝากต้องมีเงินฝากรวมไม่ต่ำกว่า 300 ล้านบาท

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร กรุงไทย บัญชีเงินฝากประจำระยะสั้นพิเศษ (ระยะเวลาฝาก 48 วัน)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร กรุงไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำระยะสั้นพิเศษ (ระยะเวลาฝาก 48 วัน)
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
48 วัน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
48 วัน ตั้งแต่ 300,000,000 - - - - 0.500 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
  • สำหรับลูกค้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเท่านั้น
  • ผู้ฝากต้องนำเงินฝากรวมไม่ต่ำกว่า 300 ล้านบาท และห้ามถอนเงินฝากบางส่วน
  • เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ซึ่งเป็นบัญชีคู่โอนตามท ี่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้กับธนาคาร
  • อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจของธนาคารเท่านั้น
  • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดฝาก
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
  • ถอนเงินก่อนครบกำหนดฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2111-1111
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ