บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำระยะสั้นพิเศษ (ระยะเวลาฝาก 2 เดือน) ธนาคารกรุงไทย (KTB)
บัญชีเงินฝากประจำระยะสั้นพิเศษ (ระยะเวลาฝาก 2 เดือน) ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ดอกเบี้ย : 0.000 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าหน่วยงานราชการ ระยะเวลาฝากสั้นๆ ก็สามารถได้รับดอกเบี้ยดีๆ

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร กรุงไทย บัญชีเงินฝากประจำระยะสั้นพิเศษ (ระยะเวลาฝาก 2 เดือน)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร กรุงไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำระยะสั้นพิเศษ (ระยะเวลาฝาก 2 เดือน)
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
ราชการ
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
2 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
2 เดือน ตั้งแต่ 950,000,000 - - - 0.500 % -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. บัญชีเงินฝากสำหรับหน่วยงานข้าราชการเท่านั้น
  2. ผู้ฝากต้องนำเงินฝากรวมภายในวันไม่ต่ำกว่า 950 ล้านบาท และห้ามถอนเงินฝากบางส่วน
  3. กรณีเงินฝากครบกำหนดในวันหยุดทำการของธนาคาร และผู้ฝากมาถอนเงินฝากที่ครบกำหนดในวันทำการหลังวันหยุดทำการนั้น ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยให้ผู้ฝากสำหรับวันหยุดทำการด้วย โดยให้นับจำนวนวันเพิ่มรวมกับจำนวนวันฝากเดิมที่ครบกำหนดในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเดิม
  4. อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจลงนามของธนาคารเท่านั้น
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนเงินก่อนครบกำหนด ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2111-1111
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ