บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำยูโอบี ซีเนียร์ (UOB Senior)-ธนาคารยูโอบี (UOB)
บัญชีเงินฝากประจำยูโอบี ซีเนียร์ (UOB Senior)-ธนาคารยูโอบี (UOB)
ดอกเบี้ย : 1.300 - 1.550 %
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝากประจำประเภท 1 ปีขึ้นไป ที่มอบดอกเบี้ยเป็นรายเดือน สำหรับใช้จ่ายเป็นประจำได้ทุกเดือน เหมือนได้เงินเดือนโดยไม่ต้องทำงาน พร้อมประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุฟรี
 • สำหรับบัญชีที่เปิดก่อนวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เท่านั้น

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ยูโอบี บัญชีเงินฝากประจำยูโอบี ซีเนียร์ (UOB Senior)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ยูโอบี
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำยูโอบี ซีเนียร์ (UOB Senior)
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
12,36 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
12 เดือน ทุกจำนวน 1.300 % - - - -
36 เดือน ทุกจำนวน 1.550 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
เอกสารการเปิดบัญชีเหมือนบัญชีเงินฝากประจำทั่วไป โดยจะได้รับใบรับฝากประจำเป็นหลักฐานการเปิดบัญชี
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500,000 บาทสูงสุด 5,000,000 บาทต่อราย
 2. ต้องเปิดบัญชีออมทรัพย์ ควบคู่ไปด้วย เพื่อรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจะโอนเข้าบัญชีให้ทุกเดือน
 3. กรณีการฝากเพิ่มยอดต้องฝากครั้งละ 100,000 บาทขึ้นไป
 4. รับสิทธิประโยชน์ในการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุฟรี โดยไม่เสียค่าเบี้ยประกัน สำหรับผู้ฝากที่มีอายุไม่เกิน 75 ปีบริบูรณ์
 5. ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการโอนดอกเบี้ย จากบัญชีเงินฝากประจำเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทุกเดือนตลอดระยะเวลาฝาก
 6. ในการถอนเงินหรือปิดบัญชีต้องติดต่อที่สาขาเจ้าของบัญชีเท่านั้น
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
 1. การถอนเงินกรณีที่มีระยะเวลาฝากน้อยกว่า 3 เดือนธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
 2. การถอนเงินกรณีที่มีระยะเวลาฝากเกิน 3 เดือน แต่ไม่ครบกำหนดจะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับออมทรัพย์ทั่วไปและหักภาษีดอกเบี้ย
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2285 1555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
14 ส.ค. 61

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ