บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 8 เดือน (ใบรับเงินฝาก)-ไอซีบีซี ไทย (ICBC Thai)
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 8 เดือน (ใบรับเงินฝาก)-ไอซีบีซี ไทย (ICBC Thai)
ดอกเบี้ย : 1.750 %
Product Highlight
เงินฝากประจำพิเศษ 8 เดือน (ใบรับเงินฝาก) รับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูง เปิดได้สูงสุดถึง 10 ล้านบาทต่อบัญชี

รายละเอียดบัญชี ไอซีบีซี (ไทย) บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 8 เดือน (ใบรับเงินฝาก)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ไอซีบีซี (ไทย)
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 8 เดือน (ใบรับเงินฝาก)
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
100,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
8 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
8 เดือน ตั้งแต่ 100,000 ถึง 10,000,000 1.750 % 1.650 % 1.650 % - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
  • รับฝากเฉพาะลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป และนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไรเท่านั้น
  • จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ 100,000 บาท และฝากเงินได้สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อบัญชี
  • เปิดบัญชีได้ท่านละ 1 บัญชีเท่านั้น
  • ไม่รับฝากบัญชีประเภทบัญชีร่วม (บัญชี "และ" "หรือ") และบัญชี "เพื่อ" "โดย"
  • กรณีตรวจสอบพบว่ามีรายการฝากที่ยอดเงินเกินจำนวนสูงสุดที่กำหนดไว้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแยกยอดส่วนที่เกินออกจากยอดนั้น โดยยอดส่วนที่แยกออกมานั้น จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ระยะเวลา 3 เดือน ตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ลูกค้าทำรายการฝาก
  • เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากเงิน ถ้าผู้ฝากไม่มีคำสั่งใดมายังธนาคาร ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในส่วนที่เกินระยะเวลาการฝากในอัตราร้อยละ 0.5 ต่อปี ตามระยะเวลาที่ฝากจริงนับตั้งแต่วันที่ครบกำหนด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
  • กรณีธนาคารยินยอมให้ถอนเงินก่อนวันครบกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามจำนวนวันที่ฝากจริงในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-629-5588
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ