บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 60 เดือน ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 60 เดือน ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)
ดอกเบี้ย : 3.400 - 3.500 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากระยะยาวที่ให้ดอกเบี้ยสูง และเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 5,000 บาท โดยสามารถเลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน หรือเมื่อครบกำหนดการฝากก็ได้

รายละเอียดบัญชี เกียรตินาคิน บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 60 เดือน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
เกียรตินาคิน
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 60 เดือน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
5,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
60 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
60 เดือน ตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000,000 3.400 % - - - -
ตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000,000 3.500 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
อัตราดอกเบี้ยตามประกาศ ณ วันที่ 1 มี.ค. 58 ซึ่งบังคับใช้อยู่
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
 • รับอัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี สำหรับการฝากที่เลือกรับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
 • รับอัตราดอกเบี้ย 3.40% ต่อปี สำหรับการฝากที่เลือกรับดอกเบี้ยแบบรายเดือน
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ ไม่รวมมูลนิธิ, วัด, โรงเรียน และสมาคม
 2. สามารถเลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน หรือรับเมื่อครบกำหนดได้ โดยลูกค้าจะต้องมีบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันกับธนาคารเกียรตินาคิน เพื่อรองรับดอกเบี้ยเข้าบัญชี
 3. ฝากเงินขั้นต่ำ 5,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 100,000,000 บาท (ไม่นับรวมวงเงินฝากเดิมของลูกค้า) และฝากเพิ่มครั้งต่อไปต้องไม่ต่ำกว่า 5,000 บาทต่อครั้ง ภายในระยะเวลาโปรโมชั่น
 4. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะทำการฝากต่อโดยอัตโนมัติให้ ในระยะเวลาฝาก 12 เดือน โดยได้รับดอกเบี้ยในอัตราปกติที่ธนาคารประกาศ ณ ขณะนั้น
 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขอื่นๆตามความเหมาะสม
การจ่ายดอกเบี้ย
:

สามารถเลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน หรือรับเมื่อครบกำหนดได้ โดยลูกค้าจะต้องมีบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันกับธนาคารเกียรตินาคิน เพื่อรองรับดอกเบี้ยเข้าบัญชี

สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนด ต้องถอนทั้งจำนวนของแต่ละยอดฝาก โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

 1. ระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
 2. ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยอมทรัพย์ปกติ ณ วันฝาก
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 12 ม.ค. 58
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2165 5555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ