บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 6 เดือน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 6 เดือน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
ดอกเบี้ย : 1.650 %
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 6 เดือน เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 6 เดือน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 6 เดือน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
100,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
6 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
6 เดือน ตั้งแต่ 100,000 ถึง 50,000,000 1.650 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2561 เป็นต้นไป หรือยอดเงินฝากในโครงการรวมครบ 5,000 ล้านบาท
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. รับฝากเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 2. กำหนดยอดเงินฝากขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาท 
 3. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
 4. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก ถ้าผู้ฝากไม่มีคำสั่งเป็นอย่างอื่นให้ถือว่าผู้ฝากตกลงให้เปลี่ยนประเภทแคมเปญเงินฝากประจำพิเศษ 6 เดือน มาเป็นเงินฝากประจำ 6 เดือน ปกติ อัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารฯ ประกาศ ณ ขณะนั้น นับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาฝาก
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

กรณีลูกค้าทำการถอนเงินก่อนครบกำหนด 

 • กรณีปิดบัญชี หรือถอนก่อนระยะเวลาการฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารฯ ไม่จ่ายดอกเบี้ย
 • กรณีปิดบัญชี หรือถอนก่อนระยะเวลาการฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ลุกค้าจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์บุคคลธรรมดาขั้นต่ำสุดตามประกาศ และหักภาษี ณ ที่จ่าย
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 12 ก.ย. 61
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2359 0000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
12 ก.ย. 61

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ