บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 4 เดือน(เปิดบัญชีคู่กับคะแนนสะสมบัตรเครดิต) ธนาคารกรุงศรี (BAY)
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 4 เดือน(เปิดบัญชีคู่กับคะแนนสะสมบัตรเครดิต) ธนาคารกรุงศรี (BAY)
ดอกเบี้ย : 4.000 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากประจำที่ให้ดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีการใช้บัตรเครดิตและมีคะแนนสะสมในบัตรโดยทุก 3,000 คะแนนจะได้รับ 1 สิทธิ์ในการฝากเงินตามยอดที่ธนาคารกำหนด เพื่อรับดอกเบี้ยที่สูงกว่าบัญชีเงินฝากประจำปกติ

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 4 เดือน(เปิดบัญชีคู่กับคะแนนสะสมบัตรเครดิต)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 4 เดือน(เปิดบัญชีคู่กับคะแนนสะสมบัตรเครดิต)
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
50,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:

4 เดือน

ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
4 เดือน ตั้งแต่ 50,000 4.000 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. ผู้เปิดบัญชีต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีหลักฐานการแลกคะแนนสะสมบัตรเครดิตตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดในวันที่เปิดบัญชี โดยคะแนนสะสมบัตรเครดิตทุก 3,000 คะแนน จะได้รับ 1 สิทธิ์ในการฝากเงินไม่เกิน 100,000 บาท โดยไม่สามารถแยกรายการฝากมากกว่า 1 รายการได้
  2. ไม่อนุญาตสำหรับการเปิดบัญชี "เพื่อ" และบัญชี "โดย"
  3. ผู้เปิดบัญชีต้องมีชื่อตรงกับชื่อที่ระบุในหลักฐานการแลกคะแนนสะสมบัตรเครดิต
  4. จำนวนเงินฝากในการเปิดบัญชีครั้งแรก และการฝากเงินในครั้งต่อไปทุกครั้งต้องไม่น้อยกว่า ครั้งละ 50,000 บาท
  5. ธนาคารจะถือว่า บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 4 เดือน(เปิดคู่กับคะแนนสะสมบัตรเครดิต)ของยอดเงินฝากนั้นสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากถ้าผู้ฝากไม่มาถอนเงินหรือไม่มีคำสั่งเป็นอย่างอื่นให้ถือว่าต่ออายุการฝากเป็นเงินฝากประจำประเภท 3 เดือน โดยอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคารขณะนั้น
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
กรณีที่ถอนเงินก่อนครบกำหนด ต้องถอนทั้งจำนวนของแต่ละยอดการฝาก โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยโดยคำนวณในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ฝากของยอดเงินฝากนั้น ตามจำนวนวันที่ฝากจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 1 ส.ค. 55 ถึง 31 ต.ค. 55
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1572
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ