บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 25 เดือน-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 25 เดือน-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
ดอกเบี้ย : 2.140 %
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 25 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท และสูงสุด 50,000,000 บาท
 • จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน แบบขั้นบันได สูงสุด 2.50% ต่อปี

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 25 เดือน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 25 เดือน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
25 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
25 เดือน ตั้งแต่ 100,000 ถึง 50,000,000 2.140 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป หรือยอดเงินฝากในโครงการรวมครบ 3,000 ล้านบาท
รายละเอียดดอกเบี้ย
:

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการฝาก = 2.14% ต่อปี

 • เดือนที่ 1 - 12 รับอัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี
 • เดือนที่ 13 - 24 รับอัตราดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี
 • เดือนที่ 25 รับอัตราดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. แคมเปญบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 25 เดือน เฉพาะลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา
 2. กำหนดยอดเงินฝากขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาท 
 3. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน โดยดอกเบี้ยหลังหักภาษีจะถูกนำเข้าบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันอัตโนมัติ
 4. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก ถ้าผู้ฝากไม่มาถอนหรือมีคำสั่งเป็นอ่างอื่นให้ถือว่าผุ้ฝากตกลงให้เปลี่ยนประเภทแคมเปญบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 24 เดือน มาเป็นประเภทเงินฝากประจำ 24 เดือนปกติ อัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารฯ ประกาศ ณ ขณะนั้น นับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาฝาก
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
 • กรณีปิดบัญชีหรือถอนก่อนระยะเวลาการฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย กรรีลูกค้าได้รับดอกเบี้ยรายเดือน หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย และได้นำดอกเบี้ยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันอัตโนมัติแล้ว ธนาคารจะทำการหักจากบัญชีเงินฝากในจำนวนเงินเท่ากับจำนวนดอกเบี้ยก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • กรณีปิดบัญชีหรือถอนก่อนระยะเวลาการฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์บุคคลธรรมดาขั้นต่ำสุด ตามประกาศ ธนาคารฯ และหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีลูกค้าถอนเงินก่อนวันครบกำหนด และลูกค้าได้รับดอกเบี้ยรายเดือนหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย และธนาคารได้นำดอกเบี้ยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันอัตโนมัติแล้ว เกินกว่าดอกเบี้ยที่ธนาคารจะต้องจ่ายให้กับลูกค้า ธนาคารจะทำการหักจากบัญชีเงินฝากในจำนวนเงินเท่ากับจำนวนดอกเบี้ยก่อนหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • กรณีปิดบัญชีหรือถอนก่อนระยะเวลาการฝากตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับ 1.85% และหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีลูกค้าถอนเงินก่อนวันครบกำหนด และลูกค้าได้รับดอกเบี้ยรายเดือนหลังจากหักภาษี ณ ที่จ่าย และธนาคารได้นำดอกเบี้ยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันอัตโนมัติแล้ว เกินกว่าดอกเบี้ยที่ธนาคารจะต้องจ่ายให้กับลูกค้า ธนาคารจะทำการหักจากบัญชีเงินฝากในจำนวนเงินเท่ากับจำนวนดอกเบี้ยก่อนหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 1 พ.ย. 61
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2359 0000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
1 พ.ย. 61

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ