• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 25 เดือน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)

  ดอกเบี้ย : 2.140 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ย. 61
  • 37,286
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 25 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
  • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท และสูงสุด 50,000,000 บาท
  • จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน แบบขั้นบันได สูงสุด 2.50% ต่อปี

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 25 เดือน
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  25 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  25 เดือน ตั้งแต่ 100,000 ถึง 50,000,000 2.140 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป หรือยอดเงินฝากในโครงการรวมครบ 3,000 ล้านบาท
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :

  อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการฝาก = 2.14% ต่อปี

  • เดือนที่ 1 - 12 รับอัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี
  • เดือนที่ 13 - 24 รับอัตราดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี
  • เดือนที่ 25 รับอัตราดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. แคมเปญบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 25 เดือน เฉพาะลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา
  2. กำหนดยอดเงินฝากขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาท 
  3. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน โดยดอกเบี้ยหลังหักภาษีจะถูกนำเข้าบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันอัตโนมัติ
  4. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก ถ้าผู้ฝากไม่มาถอนหรือมีคำสั่งเป็นอ่างอื่นให้ถือว่าผุ้ฝากตกลงให้เปลี่ยนประเภทแคมเปญบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 24 เดือน มาเป็นประเภทเงินฝากประจำ 24 เดือนปกติ อัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารฯ ประกาศ ณ ขณะนั้น นับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาฝาก
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  • กรณีปิดบัญชีหรือถอนก่อนระยะเวลาการฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย กรรีลูกค้าได้รับดอกเบี้ยรายเดือน หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย และได้นำดอกเบี้ยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันอัตโนมัติแล้ว ธนาคารจะทำการหักจากบัญชีเงินฝากในจำนวนเงินเท่ากับจำนวนดอกเบี้ยก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย
  • กรณีปิดบัญชีหรือถอนก่อนระยะเวลาการฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์บุคคลธรรมดาขั้นต่ำสุด ตามประกาศ ธนาคารฯ และหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีลูกค้าถอนเงินก่อนวันครบกำหนด และลูกค้าได้รับดอกเบี้ยรายเดือนหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย และธนาคารได้นำดอกเบี้ยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันอัตโนมัติแล้ว เกินกว่าดอกเบี้ยที่ธนาคารจะต้องจ่ายให้กับลูกค้า ธนาคารจะทำการหักจากบัญชีเงินฝากในจำนวนเงินเท่ากับจำนวนดอกเบี้ยก่อนหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  • กรณีปิดบัญชีหรือถอนก่อนระยะเวลาการฝากตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับ 1.85% และหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีลูกค้าถอนเงินก่อนวันครบกำหนด และลูกค้าได้รับดอกเบี้ยรายเดือนหลังจากหักภาษี ณ ที่จ่าย และธนาคารได้นำดอกเบี้ยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันอัตโนมัติแล้ว เกินกว่าดอกเบี้ยที่ธนาคารจะต้องจ่ายให้กับลูกค้า ธนาคารจะทำการหักจากบัญชีเงินฝากในจำนวนเงินเท่ากับจำนวนดอกเบี้ยก่อนหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 1 พ.ย. 61
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2359 0000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  1 พ.ย. 61
  แนะนำเงินฝากประจำ