บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน(โครงการ กรุงศรี ซีเคียว์(2) 12 เดือน) ธนาคารกรุงศรี (BAY)
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน(โครงการ กรุงศรี ซีเคียว์(2) 12 เดือน) ธนาคารกรุงศรี (BAY)
ดอกเบี้ย : 0.000 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากประจำที่สนับสนุนสินเชื่อประเภทเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับ พนักงาน ลูกจ้างและบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานราชการ องค์กรของรัฐและรัฐวิสาหกิจ

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน(โครงการ กรุงศรี ซีเคียว์(2) 12 เดือน)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน(โครงการ กรุงศรี ซีเคียว์(2) 12 เดือน)
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
ราชการ (เป็นพนักงาน ลูกจ้างและบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานราชการนั้นๆ), รัฐวิสาหกิจ (เป็นพนักงาน ลูกจ้างและบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลขององค์กรของรัฐ และรัฐวิสาหกิจนั้นๆ)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
12 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
12 เดือน ทุกจำนวน - - - 1.000 % 1.000 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. ผู้ฝากต้องนำฝากเงินและคงยอดเงินฝากในบัญชีเงินฝากไว้ตามที่ผู้ฝากเงินได้ตกลงไว้กับธนาคารภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงซึ่งธนาคารได้สนับสนุนทางการเงินในรูปแบบสินเชื่อประเภทเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยให้แก่ พนักงาน, ลูกจ้าง และบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ฝาก
  2. กรณีที่ฝากเงินด้วยตั๋วเงิน ตราสารทางการเงินอื่นใด ธนาคารจะถือว่าได้รับฝากเงินเสร็จสมบูรณ์เมื่อเรียกเก็บเงินได้แล้วเท่านั้น
  3. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากธนาคารจะต่ออายุการฝากเป็นรูปแบบบัญชีฝากประจำพิเศษ 12 เดือน(โครงการกรุงศรี ซีเคียว์(2)12เดือน)เช่นเดิม โดยอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร ณ วันต่ออายุการฝาก
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยธนาคารจะจ่ายตรงกับวันที่ฝากเงินจนกว่าจะครบตามกำหนดระยะเวลาฝาก
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
การถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลา ต้องถอนทั้งจำนวนของแต่ละยอดการฝาก โดย
  1. กรณีฝากไม่ถึง 3 เดือนธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  2. กรณีฝากเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ฝากธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเท่ากับออมทรัพย์ทั่วไป ประกาศ ณ วันเปิดบัญชีและหักภาษีดอกเบี้ย
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 26 มี.ค. 53
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1572
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ