บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
ดอกเบี้ย : 1.750 %
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 12 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500,000 บาท
 • รับดอกเบี้ยทุกเดือน

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
12 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
12 เดือน ตั้งแต่ 500,000 ถึง 20,000,000 1.750 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 2. กำหนดยอดเงินฝากขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20,000,000 บาท 
 3. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน โดยดอกเบี้ยหลังหักภาษีจะถูกนำเข้าบัญชีออมทรัพย์อัตโนมัติ
 4. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก และผู้ฝากไม่มาถอน หรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นให้ถือว่าผู้ฝากตกลงเปลี่ยนประเภทบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน มาเป็นเงินฝากประจำ 12 เดือนปกติ โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารฯ ประกาศ ณ ขณะนั้น นับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาฝาก
 5. ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป หรือยอดเงินฝากในโครงการรวมครบ 6,000 ล้านบาท (ยอดเงินฝากรวมแคมเปญบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน และ แคมเปญบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 24 เดือน) 
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

กรณีลูกค้าทำการถอนเงินก่อนครบกำหนด

 • กรณีปิดบัญชีหรือถอนก่อนระยะเวลาการฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารฯ ไม่จ่ายดอกเบี้ย กรณีลูกค้าได้รับดอกเบี้ยรายเดือน หลังจากหักภาษี ณ ที่จ่าย และได้นำดอกเบี้ยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์อัตโนมัติแล้ว ธนาคารจะทำการหักจากบัญชีเงินฝากในจำนวนเท่ากับจำนวนดอกเบี้ยก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • กรณีปิดบัญชี หรือถอนก่อนระยะเวลาการฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์บุคคลธรรมดาขั้นต่ำสุดตามประกาศธนาคารฯ และหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีลูกค้าถอนเงินก่อนวันครบกำหนดและลูกค้าได้รับดอกเบี้ยรายเดือนหลังจากหักภาษี ณ ที่จ่าย และธนาคารฯ ได้นำดอกเบี้ยเข้าบัญชีออมทรัพย์อัตโนมัติแล้ว เกินกว่าดอกเบี้ยที่ธนาคารจะต้องจ่ายให้กับลูกค้า ธนาคารจะทำการหักจากบัญชีเงินฝากในจำนวนที่เท่ากับจำนวนดอกเบี้ยก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 3 ส.ค. 61
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2359 0000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
3 ส.ค. 61

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ