บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ อั่งเปา-เบิร์ธเดย์ ธนาคารกรุงไทย (KTB)
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ อั่งเปา-เบิร์ธเดย์ ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ดอกเบี้ย : 1.100 %
Product Highlight
 • ธนาคารกรุงไทยครบรอบ 52 ปี มอบอัตราดอกเบี้ยพิเศษให้คุณ กับบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ อั่งเปา-เบิร์ธเดย์ (ระยะเวลาฝาก 5 เดือน)
 • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
 • จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร กรุงไทย บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ อั่งเปา-เบิร์ธเดย์

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร กรุงไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ อั่งเปา-เบิร์ธเดย์
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
50,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
5 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
5 เดือน ตั้งแต่ 50,000 ถึง 5,000,000 1.100 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. ธนาคารจะรับฝากจากลูกค้าบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเท่านั้น
 2. จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ 50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท ต่อราย 
 3. ห้ามถอนเงินฝากบางส่วน
 4. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด โดยโอนเงินดอกเบี้ยเข้าบัญชีคู่โอน (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน) ที่ผู้ฝากแจ้งไว้กับธนาคาร
 5. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะโอนเงินต้นไปยังบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากระยะเวลาฝาก 3 เดือน ตามที่ผู้ฝากแจ้งไว้กับธนาคาร โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยตามประเภทเงินฝากและประเภทลูกค้าที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
 • เงินฝากที่ฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
 • เงินฝากที่ฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน หากถอนเงินฝากก่อนครบกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประเภทผู้ฝาก ณ วันออม และหักภาษี ณ ที่จ่าย
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ถึง 31 มี.ค. 61
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2111-1111
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
26 ก.พ. 61

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ